Xang 3 t’ngay bhrợ bhiêc, ra diu 7/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ chr’hoong Đông Giang g’luh XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 âi xang liêm choom. T’cooh Đỗ Tài năc cớ bơơn k’đhơợng bhrợ Bí thư Huyện ủy.

  Đại hội âi ha lỵ lêy Báo cáo chính trị pa căh Đại hội đại biểu Đảng bộ chr’hoong Đông Giang khóa XIX, ha lỵ lêy pa zêng boop p’rá chroi đoọng ooy dự thảo apêê bha ar x’ră pa căh đại hội đảng câp piing. Đh’rưah lâng pay Ban Chấp hành Đảng bộ chr’hoong nhiệm kỳ 2020-2025 pa zêng 37 cha năc; pay đoàn đại biểu pâh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam g’luh XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 pa zêng 9 cha năc chính thức lâng 1 đại biểu dự khuyết.

  Lâh n’năc, pr’hop tr’nơơp âng Ban Chấp hành Đảng bộ chr’hoong Đông Giang XIX âi pay 10 cha năc moot ooy Ban Thường vụ Huyện ủy ( khuyết 1 cha năc); pay t’cooh Đỗ Tài k’đhơợng bhrợ Bí thư Huyện ủy; apêê t’cooh Lê Duy Thắng lâng Đinh Văn Hươm năc cớ k’đhơợng bhrợ Phó Bí thư Huyện ủy; pay Ủy ban Ch’mêêt lêy Huyện ủy pa zêng 9 cha năc, n’đhơ cơnh đêêc căh âi bơơn pay ngai bhrợ Chủ nhiệm Ủy ban Ch’mêêt lêy Huyện ủy./.

 

(Anh: A.N)

Ông Đỗ Tài tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Đông Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Sau 3 ngày làm việc, sáng ngày 7.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Đỗ Tài tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy.

  Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Giang khóa XIX, thông qua tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng cấp trên. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 37 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

  Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Giang khóa XIX đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy (khuyết 1 đồng chí); bầu đồng chí Đỗ Tài tái giữ chức danh Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Lê Duy Thắng và Đinh Văn Hươm tái giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 6 đồng chí, nhưng chưa bầu được chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn