K’bhuh pa bhrợ âng Ban xay moon Trung ương đăh đương zêl cha groong t’tông k’rooch âng t’cooh Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Xay moon bhrợ bh’cộ nắc ơy pa bhrợ lâng  Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng đăh đhr’năng, bh’nơơn bh’rợ đương zêl cha groong t’tông k’rooch c’moo 2019.

Tợơ tợơp c’moo tước nâu kêi, tỉnh Sóc Trăng ơy xay bhrợ 48 g’luh lêy cha mệêt bh’rợ ting bhrợ têng cơnh quy định âng pháp luật đăh k’đhợơng lêy zên bạc nhà nước. Tợơ lêy cha mệêt nắc ơy pa chô lâh 96% pazêng đợ zên bhrợ lết. Bh’rợ nâu ơy xay bhrợ, tọom cơnh lâng k’bhuh, cha nắc ma nuyh ơy bhrợ lết bơơn bhrợ têng rợơng nhâm, crêê cơnh quy định âng pháp luật.

Đhị pa bhrợ, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn xay moon dal rau k’rang lêy âng Tỉnh ủy Sóc Trăng, rau ting moọt bhrợ âng Ban xay moon bh’rợ đương zêl cha groong t’tông k’rooch. T’cooh Trần Thanh Mẫn k’đươi moon, Tỉnh ủy Sóc Trăng nắc lêy xay bhrợ lâng t’bhlầng xay moon apêê Kết luận, Chỉ thị âng Bộ Chính trị, Kết luận âng Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiếc k’ruung, Trưởng Ban Xay moon Trung ương đăh đương zêl cha groong t’tông k’rooch Nguyễn PhúTrọng đhị Hội nghị prang k’tiếc k’ruung đăh bh’rợ đươgn zêl cha groong t’tông k’rooch 2018 lâng đhị apêê g’luh pr’họp âng Ban xay moon ting c’lâng pa ghit đăh bh’nơơn xa nay, bhrợ vaih rau mr’cơnh loom âng đhanuôr; pa ghit apêê bh’rợ đương zêl cha groong ting cơnh Luật đương zêl cha groong t’tông k’rooch c’moo 2018. Bh’rợ bhrợ pa dưr cơnh bhrợ têng đoọng đương zêl cha groong t’tông k’rooch zập c’moo tệêm ngăn ghit liêm, g’đéch đhr’năng muy xay moon, lêy bhrợ vêy bh’nơơn./.

Ông Trần Thanh Mẫn làm việc tại tỉnh Sóc Trăng về phòng chống tham nhũng

Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. 

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai 48 cuộc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, thu, chi tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản. Qua thanh tra đã thu hồi được hơn 96% tổng số tiền sai phạm. Việc tiến hành kiến nghị xử lý hành chính đối với tập thể, cá nhân có sai phạm được triển khai nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật.  

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy Sóc Trăng, sự vào cuộc tích cực của Ban Chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tỉnh. Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, Tỉnh ủy Sóc Trăng cần quyết liệt triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác Phòng chống tham nhũng năm 2018 và tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo theo hướng chú trọng về chất lượng, nội dung, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; chú ý các giải pháp phòng ngừa theo Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018. Việc xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng hàng năm đảm bảo tính cụ thể, tránh hình thức, chỉ đạo có hiệu quả./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn