Ma nưih xră: Giáng Son; ma nưih hat: Bảo Trâm

Ca nụp bìa: giacmoviet.vn

Cha nụp: VOV

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn