# Pr’lúh a duúc lâng Rubella nắc cr’ay buôn trơơi boỌ cr’pân tu vi rút a duúc lâng vi rút rubella bhrợ t’váih, cr’ay pa bhlâng buôn u trơơi lâng buôn dưr váih pr’lúh.

# Cr’ay a duúc lâng rubella zêng vêy c’léh k’hir, viêm c’lâng pr’hơơm lâng phát ban. Bêl crêê a duúc nắc c’rơ zêl âng a chắc đhur, p’niên buôn crêê cr’đơơng cr’ay râu lơơng cơnh éh xoóh, viêm a bốc, pa zruốh, oom oÓch, k’bang pưa, vêy ngai nắc bil mặt. zấp ngai  cắh âi vêy miễn dịch zêng vey đhr’năng lum pa bhlâng nắc cóh p’niên.

# Pân đil crêê rubella cóh 3 c’xêê tơợp ặt k;đháp buôn bha da, p’niên n’niên crêê rubella buôn cr’đơơng ca ay n’đắh da dul, cloo mắt, tung, cắh đấh pậ. p’niên crêê rubella tơợp tơợ tứi cơnh lâng bấc râu cr’ay n’lơơng buôn nắc râu zr’nắh k’đháp ha pr’loọng đong lâng vel bhươl.

# cr’ay a duúc lâng rubella cắh vêy z’nươu pa dứah la lay u tiêng bhlâng.

# Tiêm vắc xin a duúc, rubella nắc đoo bh’rợ crêê bhlâng đoọng cha groong.

# Đoọng pa xiêr đợ ngai crêê cr’ay, pa xiêr râu zr’nắh k’đháp cr’ay a duúc lâng rubella tơợ dzợ tứi nắc pa chắp tước cr’noọ mặ cha groong lơi cr’ay, cóh c’moo 2014-2015 bh’rợ xa nay tiêm vắc xin a duúc, rubella vêy ta bhrợ ha zấp ngai p’niên tơợ 1 c’moo tước 14 c’moo cóh prang k’tiếc k’ruung, dâng 23 ức p’niên cóh prang k’tiếc k’ruung vêy bơơn tiêm chủng ga goó muy mũi vắc xin a duúc lâng rubella đhị apêê trường học cắh cậ trạm y tế chr’val, phường.

# Nâu đoo nắc bêl pr’đoọng đoọng ha p’niên Việt Nam bơơn tiêm chủng cha groong cr’ay rubella lâng pa dưr miễn dịch cha groong a duúc.

# Oó lơi jợ g’lúh tiêm chủng vắc xin a duúc lâng rubella ha p’niên tơợ 1-14 c’moo cóh bh’rợ xa nay./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn