Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế t’mêê bhrợ têng Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh g’luh 18 xay moon đhr’năng apêê bh’rợ c’moo 2019, xay moon c’lâng bh’rợ c’moo 2020.

C’moo 2019, apêê pr’đợơ xoọc tr’nợơp âng Thừa Thiên Huế bơơn lâng z’lâh mơ c’lâng bh’rợ; pa chô zên bạc lâh 7.800 tỷ đồng. Bấc dự án k’rong bhrợ t’mêê ơy bhrợ têng liêm xang lâng moọt bhrợ têng. C’moo 2020, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế k’rong bhrợ têng 4 bh’rợ bha lầng, pazêng: bh’rợ pa dưr đô thị, hạ tầng kỹ thuật ting c’lâng bhrợ pa dưr Thừa Thiên Huế vaih thành phố âng Trung ương; bh’rợ pa đhấc đhanuôr, pa chô mặt bằng zr’lụ 1 Kinh thành Huế; bh’rợ pa liêm hành chính pa tệêt lâng pa dưr chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị bhriêl t’béch;  bh’rợ pa dưr du lịch, dịch vụ. Đh’rưah lâng đếêc, bhrợ têng bhiệc t’bhưah đhăm k’tiếc hành chính thành phố Huế; bhrợ têng Bộ tiêu chí đô thị c’kir lâng cơ chế chinh sách lalay đăh thành phố âng Trung ương…/.

Thừa Thiên Huế: Xây dựng bộ tiêu chí đô thị di sản

Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2019, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, các chỉ tiêu cơ bản của Thừa Thiên Huế đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách hơn 7.800 tỷ đồng. Nhiều dự án đầu tư mới đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Năm 2020, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tập trung thực hiện 4 chương trình trọng điểm gồm: chương trình phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật theo hướng xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế; chương trình cải cách hành chính gắn liền với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; chương trình phát triển du lịch, dịch vụ. Bên cạnh đó, thực hiện việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Huế; xây dựng Bộ tiêu chí đô thị di sản và cơ chế chính sách đặc thù về thành phố trực thuộc Trung ương…/. Ảnh bìa: Nguyễn Phong.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn