Uỷ ban k’ruung Mê Công Việt Nam bhrợ têng bh’rớ prá xay zazum Uỷ ban k’ruung Mê Công Việt Nam g’luh 2 đhị tỉnh Đắk Nông.

Bh’rớ prá xay năc t’bhlâng prá xay ooy 4 rau xa nay: pazêng rau đơ zr’năh k’đhap coh piic k’ruung zr’lụ k’đhơợng xay âng apêê bộ ngành lâng vel đong; xa nay bh’rớ xay bhrợ bh’rơ chr’năp, quy hoạch, cr’noọ bh’rớ âng ngành, zr’lụ, vel đong đoọng zâl cha groong; pazêng c’lâng bh’rớ l’lăm xay bhrợ đoọng ha xa nay bh’rớ âng Uỷ ban k’ruung Mê Công Việt Nam c’moo 2020. Bh’rớ đoọng xay bhrợ bh’rớ tr’nêng lâng pa dưr k’rơ lâh mơ rau liêm choom coh bh’rớ tr’nêng âng Uỷ ban lâng Văn phòng thường trực coh cr’chăl ha y.

Công đhị bh’rớ prá xay, apêê đại biểu ơy xơợng Uỷ ban k’ruung Mê Công Việt Nam xay moon ooy cr’noọ bh’rớ xay bhrợ Dự án thuỷ điện coh k’ruung bha lâng Luông – Phrabang âng Lào; đhr’năng đươi dua đac lâng ch’hooi đac ooy lơơng âng Thái Lan. Apêê đại biểu rơơm kiêng Uỷ ban k’ruung Mê Công Việt Nam năc đơơh vêy xa nay xay moon liêm crêê lâng apêê k’tiêc k’ruung đoọng pa xiêr bâc lâh mơ rau căh liêm choom lâng đhr’năng đac hooi coh k’ruung Mê Công. Ting n’năc, xay moon đoọng ha pazêng vel đong ooy đhr’năng dưr vaih coh piic lâng đhr’năng đươi dua đac coh k’ruung Mê Công đoọng vêy cr’noọ bh’rớ zâl cha groong loon đơơh./.

Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam lần thứ 2

Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam lần thứ 2 tại tỉnh Đắk Nông

Hội nghị tập trung thảo luận 4 nội dung: các thách thức của lưu vực trong phạm vi quản lý của bộ ngành và địa phương; vấn đề xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ngành, vùng, địa phương để ứng phó; các định hướng ưu tiên cho Chương trình công tác của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam năm 2020. Các giải pháp để triển khai nhiệm vụ và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ủy ban và Văn phòng thường trực trong giai đoạn tới".

          Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam thông báo về kế hoạch triển khai thực hiện Dự án thủy điện dòng chính Luông-Phrabang của Lào; Tình hình sử dụng nước và chuyển nước của Thái Lan. Các đại biểu mong muốn Ủy ban sông Mê Công Việt Nam sẽ có những tham vấn tích cực với các nước để hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực với dòng chảy sông Mê Công. Đồng thời, thông báo cho các địa phương về những diễn biến trong lưu vực và tình hình khai thác sử dụng tài nguyên nước trên Lưu vực sông Mê Công để có kế hoạch ứng phó kịp thời.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn