Đhị thủ đô Pari, k’tiếc k’ruung Pháp t’mêê bhrợ têng hội thảo khoa học bha lang k’tiếc vêy pr’đớc: Tơợ bêl Đông Dương âng k’tiếc k’ruung n’lơơng tước ooy VN nâu cơy. Hội thảo pazêng vêy 8 chu bh’rợ prá xay pác prá xay ooy cr’chăl c’moo, tơợ bêl manuýh Pháp tơợ ắt cóh Đông Dương, tước ooy xã hội Đông Dương âng k’tiếc k’ruung n’lơơng, bh’rợ grưng dưr zâl thực dân lâng chiến tranh lơớp tước bêl VN cóh t’run; lâng prá xay đhị pa pan vil: tơợ VN t’ngay nua tước t’ngay bêl đâu. K’dâng 30 apêê sử học lâng apêê pa chắp ch’mêết lêy vêy uy tín đhị Pháp lâng VN xay p’cắh pazêng bh’rợ pa chắp ch’mêết lêy vêy chr’nắp ooy bấc râu xa nay. Râu chr’nắp bhlâng nắc bh’rợ đươi dua khoa học cóh t’mêê bhrợ t’váih râu cr’noọ xa nay t’mêê ooy lịch sử. Hoàng thân Đan Mạch Henrik – muy cha nắc manuýh ắt mamông lâng VN- tước pấh hội thảo cóh g’lúh n’nâu xay moon:

   Hội thảo ooy xa nay bh’rợ zr’ziêng lâng VN n’nâu nắc pr’hay chr’nắp pa bhlâng. Cơnh đêếc nắc đoọng lêy VN lâng Pháp ta luôn nắc pr’zớc, hân đhơ cóh bêl ahay vêl bêl nắc arọp a bhuy. Nắc đoo nắc công cơnh t’ruíh bhlưa bơr cha nắc manuýh tr’dêr a năm. Acu n’năl manuýh Pháp lâng lâng manuýh Việt zư bấc râu cr’noọ bh’rợ cóh cr’chăl c’xêê c’moo lịch sử za zum n’nắc. acu ắt mamông 8 c’moo cóh VN lâng cóh cr’noọ cu vêy bấc râu la liêm pr’hay, acu chắp hơnh văn hoá, pr’ắt tr’mông tước ooy boóp p’rá, cr’chăng âng manuýh VN, acu kiêng pr’ắt tr’mông cóh VN lâng ơy pa prá lâng p’rá Việt bêl dzợ acu k’tứi. tu cơnh đêếc, bh’rợ prá xay n’nâu nắc chr’nắp pr’hay pa bhlâng lâng cu
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn