Ting xâng bhrợ xa nay ta đang moon đoọng aham liêm loom, bhrợ têng crêê cơnh cr’noọ đươi dua aham đoọng ha bh’rợ pa dứah đh’réh cr’ăy cóh apêê bệnh viện, Thành đoàn Hải phòng ta đang moon lâng p’toom ooy pazêng cơ sở Đoàn vel đông lâng nắc vêy apêê ta đhâm c’mor bhui har ting xâng bhrợ. ha bu nua, 20/3, k’nặ 1 r’bhâu 500 đoàn viên, ta đhâm c’mor thành phố ơy ting bhrợ t’ngay bhiệc bhan đoọng aham liêm loom, bhrợ t’váih râu bh’nơơn bh’rợ haanh déh t’ngay bhrợ t’váih Đoàn ta đhâm c’mor CS HCM 26/3. bh’nơơn bh’rợ nắc vêy ta chrooi đoọng 600 đơn vị aham, zúp zooi apêê bệnh viện đươi dua cóh bh’rợ trông dzấc manuýh k’ăy kiêng đươi dua aham.
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn