Đoọng zup zooi pazêng c’bhuh liêm loom đơơh tươc lâng đhanuôr đhị zr’lụ k’đoong, tr’pac, bâc cha năc manuyh, c’bhuh đhị chr’hoong Phước Sơn ơy ting k’đơơng c’lâng, đoọng xe đơơng âng hàng hoá. Nâu đoo công năc bh’rợ âng đhanuôr vel đong chăp hơnh đợ cr’noọ bh’rợ chr’năp liêm âng pazêng c’bhuh tươc zup zooi coh prang k’tiêc đoọng ha đhanuôr vel đong đay.

Pr’luh cr’ăy xoọc vêy đhr’năng dưr vaih k’rơ đhị tỉnh Quảng Ngãi. Chính quyền lâng ngành chức năng coh đâu bhrợ têng n’hau đoọng zâl cha groong pr’luh cr’ăy trơơi boọ, đhanuôr kiêng chêêc n’năl ooy xa nay n’nâu năc choom đương xơợng c’nặt t’ruih: Manuyh pa dưah đh’reh cr’ăy coh bhươl cr’noon.

C’nặt t’ruih: Ta đhâm c’mor tu pr’ăt tr’mông tuần n’nâu xay truih tươc ooy đhanuôr lâng pr’zơc ooy ađoo thầy giáo Cơ Tu lứch loom tu học sinh da ding k’coong c’noong k’tiêc.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn