Đha nuôr lâng pr’zớc da dêr! Nâu câi nắc đợ cr’liêng bha lâng veye pa xul cóh t’rúih t’ngay đâu, Chủ nhật t’ngay 29/11/2020:

Cơnh bêl lơơng,  cơnh xang xa nay tin chr’năp coh tuần năc C’năt t’ruih “ P’rá xa nay apêê xơợng t’ruih” pa xul chủ nhật x’ría âng c’xêê.

Cóh c’nặt pr’hát xa nul Chủ nhật, a zi xay trúih tước đha nuôr lâng pr’zớc muy bơr bhr’ươr pr’hát acoon cóh zr’lụ Tây Bắc.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn