Ooy quý 1 c’moo 2019 nắc dưr váih bấc g’lúh hr’lêệng đác bhrợ chêết bil đoọng ha pêê p’niên đhị 2, 3 vel đông. T’ngay 21/3 t’mêê đâu, xoọc bêl hoọm k’ruung Đà, 8 học sinh cóh vel đông tỉnh Hoà Bình hr’lêệng đác chêết bil da dô bhlâng.

Đhị đhr’năng cơnh đâu, bhrợ têng cơnh râu k’đươi moon âng Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Dam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia đắh p’niên, Bộ Lao động Thương binh lâng Xã hội, cơ quan thường trực âng Ủy ban quốc gia đắh p’niên, k’đươi moon Ủy ban nhân dân zâp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương k’rang lêy, k’đươi moon zâp đơn vị chức năng xay bhrợ zâp c’lâng bh’rợ zêl cha’groong bhrêy tắh cóh p’niên moon zr’nưm lâng zêl cha groong hr’lêệng đác cóh apêê p’niênmoon lalay, cr’liêng xa’nay xay moon liêm gít cơnh đâu:

 Mưy nặc: K’đươi moon bhrợ têng liêm choom Chỉ thị số 17/CT-TTG t’ngay 16/5/2016 âng Thủ tướng Chính phủ đắh t’bhlâng k’đươi moon, bhrợ têng zêl cha groong bhrêy tắh lâng hr’lêệng đác đoọng ha học sinh, p’niên.

 Bơr nặc: Pa dưr k’rơ bh’rợ xay moon p’too pa choom đoọng c’năl bh’rợ, trách nhiệm âng zâp cơ quan, tổ chức, cha’nặc manứih đắh zêl cha’groong hr’lêệng đác cóh apêê p’niên. Xay moon, k’đươi pr’loọng đông ta luôn lêy cha mêết p’niên, lấh mơ nắc bêl hân noo boo đhí lâng bêl xoọc đác dưr nong, lêy cha mêết âng đơơng p’niên lướt học bh’lúah, pa choom kỹ năng têêm ngăn cóh tâm đác, xay moon đắh c’năl bh’rợ zêl cha’groong hr’lêệng đác ha p’niên đoọng đhanuôr lâng p’niên năl.

 Pêê nặc: T’bhlâng moon pa choom xay bhrợ bhiệc bhrợ padưr đhr’nông đông têêm ngăn, Trường học têêm ngăn lâng Cộng đồng têêm ngăn, zêl cha groong bhrêy tắh cóh p’niên đoọng lơi jợ zâp râu cắh liêm crêê đắh hr’lêệng đác đoọng ha pêê p’niên đhị vel đông, pa choom, padưr dal chất lượng âng c’bhúh giáo viên pa choom bh’lúah, pa choom kỹ năng têêm ngăn cóh đác.

 Puôn nặ: Lêy cha mêết liêm gít bhiệc đươi bhrợ zâp quy định pháp luật đắh têêm ngăn c’lâng đác, zêl cha groong bhrêy tắh hr’lêệng đác cóh p’niên đhị vel đông, lêy bhrợ rơợng nhâm, đấh loon zâp bh’rợ bhrợ cắh liêm choom. lêy cha mêết đấh bơơn lêy zâp đhị zr’lụ buôn bhrêy tắh hr’lêệng đác cắh cậ đhị vêy đhr’năng choom hr’lêệng đác đoọng vêy c’lâng bh’rợ zêl cha’groong, têêm ngăn đoọng ha pêê p’niên, gít lấh mơ nắc bhrợ g’roong cha groong, c’lặ xay moon đhị váih a’bóc đác đhộ,, zâp zr’lụ k’ruung đác đhộ, hor, k’rang k’pân.

 Xơơng nặc: Bhrợ padưr lâng xay bhrợ cơ chế pa zưm âng zâp ngành. Đoàn thể đắh zêl cha’groong hr’lêệng đác ha pêê p’niên. Ngành giáo dục lâng đào tạo t’bhlâng pazưm lâng cơ quan Lao động Thương binh lâng Xã hội, đoàn đha’đhâm c’moor cộng sản Hồ Chí Minh bhrợ têng liêm choom bh’rợ k’đhơợng zư p’niên, têêm ngăn đoọng ha pêê p’niên cóh trường học, cóh pr’loọng đông lâng đhanuôr zâp ooy./.

(Ảnh Bảo An)

Ủy ban Quốc gia về trẻ em gửi công văn khẩn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em

Trong quý I năm 2019 đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước gây tử vong cho trẻ em tại một số địa phương. Ngày 21/3 vừa qua, trong lúc ra tắm sông Đà, 08 học sinh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã bị đuối nước tử vong thương tâm.

Trước tình hình trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia về trẻ em, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung và phòng, chống đuối nước trẻ em nói riêng, cụ thể:

1. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em.

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong mùa mưa bão và mùa nước nổi; chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho người dân và trẻ em.

3. Tiếp tục hướng dẫn triển khai thực hiện việc xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nhằm loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em. Quan tâm hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất để dạy bơi cho trẻ em tại địa phương; đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

4. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại cơ sở; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm. Rà soát phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em, cụ thể như làm rào chắn, biển cảnh báo tại hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm.

5. Xây dựng và triển khai cơ chế phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Ngành giáo dục và đào tạo tăng cường phối hợp với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác quản lý trẻ em, đảm bảo an toàn cho trẻ em ở trường học, trong gia đình và cộng đồng./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn