Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam t’mêê vêy điện ta mooh lêy xơợng ooy apêê tỉnh miền Trung crêê bil hư tu đhí amuôt số 5 bhrợ t’vaih.

Đhí amuôt số 5 ơy lươt mot ooy muy bơr tỉnh, thành phố zr’lụ miền Trung ơy bhrợ 6 cha năc manuyh chêệt, bhrợ k’ha riêng manuyh bhrêy tăh, bâc đhr’nong đong ăt âng đhanuôr tân jâh xr’pợ… Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam xay moon dal cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc lâng c’bhuh âng pazêng vel đong năc ơy pa dưr dal trách nhiệm, chêêc lêy, lum ta mooh, zup zooi pazêng manuyh bhrêy tăh lâng pr’loọng đong crêê bil hư tu đhí boo tuh bhlong bhrợ t’vaih. Tr’nơơp, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam pa gơi tước: muy pr’loọng đong vêy manuyh chêệt, bil 5 ức đồng muy cha năc; muy cha năc manuyh bhrêy ngân xoọc ăt pa dưah coh bệnh viện pa dưah mơ 3 ức đồng, ting zup zooi pazêng pr’loọng đong crêê bil hư tu đhí amuốt số 5 bhrợ t’vaih. Ta đang moon Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam apêê tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam lâng thành phố Đà Nẵng: pazum đh’rưah lâng chính quyền, Ban k’đhơợng xay zâl cha groong đhí boo tuh bhlong âng tỉnh, thành phố lươt lum lêy, zup zooi pazêng pr’loọng đong vêy manuyh chêệt, bil, ha rập đong ăt; zup zooi ch’neh ch’na đoọng ha pr’loọng đong vêy đhr’năng ha ul cha; pa liêm pa sạch môi trường, pa dưr bh’rợ pa bhrợ, nhâm mâng pr’ăt tr’mông xang bêl đhí boo tuh bhlong; t’bhlâng ch’mêệt lêy đợ râu bil hư ooy manuyh, cr’van âng đhanuôr lâng xay moon ooy Ban Thường trực đoọng vêy bh’rợ zup zooi ha đhanuôr, ting bhr’lậ zr’năh k’đhap./.

Ủy ban TW MTTQ Việt Nam điện thăm hỏi các tỉnh miền Trung bị thiệt hai do bão số 5 gây ra

Ủy ban TW MTTQ Việt Nam vừa có điện thăm hỏi các tỉnh miền Trung bị thiệt hai do bão số 5 .

Bão số 5 đã đổ bộ trực tiếp vào một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã làm 6 người chết, hàng trăm người bị thương, nhiều căn nhà ở của người dân bị tốc mái, hư hại… Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tìm kiếm, thăm hỏi, giúp đỡ các nạn nhân và gia đình bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Trước mắt, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi tới: mỗi gia đình có người chết, mất tích 5.000.000 đồng/người; mỗi người bị thương nặng đang nằm bệnh viện điều trị 3.000.000 đồng góp phần giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại do bão số 5. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng: phối hợp với chính quyền, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai của tỉnh, thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích, sập đổ nhà ở; hỗ trợ lương thực cho các gia đình có nguy cơ thiếu đói; tổ chức vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau bão lũ; tiếp tục thống kê thiệt hại về người, tài sản của Nhân dân và báo cáo về Ban Thường trực để có biện pháp hỗ trợ cho người dân, góp phần khắc phục khó khăn./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn