T’ngay 2/12, đhị kho Hải quan cửa khẩu Đen Sa vẳn Lào, Tổng cục k’rong đơc Nhà nước (Bộ Tài chính) âi k’đươi moon Cục K’rong đơc Nhà nước zr’lụ Nghệ Tĩnh pa gluh, đơơng đoọng lâng pa đơp đoọng 1.000 tấn ch’nêêh tơợ c’bhuh k’rong đơc k’tiêc k’ruung, k’đhơợng nhâm ch’nêêh zâp lâng dzợ liêm ting cơnh râu k’đươi moon âng Thủ tướng Chính phủ.

K’dâng pa zêng 1000 tấn ch’nêêh vêy bơơn Cục k’rong đơc Nhà nươc zr’lụ Nghệ Tĩnh pa đơp đoọng ha k’tiêc k’ruung pr’zơc Lào l’lăm t’ngay 5/12/2020.

Pa căh măt tỉnh Savanakhet, t’cooh Bun Lôp, Giám đốc Sở Lao động lâng râu liêm crêê vel đong âng tỉnh Savanakhet chăp hơnh pr’hêl chr’năp âng Đảng, Nhà nước, Chính phủ lâng đha nuôr Việt Nam âi zooi đha nuôr tỉnh Savanakhet, Lào crêê cr’đơơng ngân tu boo tuh coh cr’chăl ha nua. Đhị đêêc, pa căh loom đoàn kết liêm chr’năp bhlưa Việt Nam – Lào, pa bhlâng năc coh pr’đơợ apêê tỉnh miền Trung âng Việt Nam công xooc ăt zâng ngân, ta luôn âng apêê g’luh boo đhí ga măc căh bool tơợ a hay lâng xooc ăt zâng lâng pr’luh cr’ay COVID-19. Giám đốc Sở Lao động lâng râu liêm crêê âng vel đong âng tỉnh Savanakhet t’cooh Bun Lôp moon ghit lâng gr’hoot vêy đương đơp, pay đoọng đợ ch’nêêh zooi đoọng âng Việt Nam tươc têy đha nuôr crêê ăt zâng âng boo tuh coh vel đong tỉnh Savanakhet k’đhơợng nhâm crêê ma nưih đươi dua lâng coh cr’chăl đơơh bhlâng./.

Ảnh: Thanh Thanh

Xuất cấp 1.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ nhân dân Lào khắc phục thiên tai

Ngày 2/12, tại kho Hải quan cửa khẩu Đen sa vẳn Lào, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) đã chỉ đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh xuất kho, vận chuyển và bàn giao 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, bảo đảm đủ về số lượng và tiêu chuẩn chất lượng quy định theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến toàn bộ số lượng 1.000 tấn gạo sẽ được Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh bàn giao cho nước bạn Lào trước ngày 5/12/2020.
Thay mặt tỉnh Savanakhet, ông Bun Lốp - Giám đốc Sở Lao động và phúc lợi xã hội của tỉnh Savanakhet chân thành cảm ơn món quà có ý nghĩa thiết thực của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ nhân dân tỉnh Savanakhet, Lào bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai trong thời gian qua. Qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết keo sơn đặc biệt giữa Việt Nam – Lào, nhất là trong bối cảnh các tỉnh miền Trung của Việt Nam cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề, liên tiếp của các cơn bão lịch sử trong nhiều năm qua và đang chịu tác động của đại dịch COVID-19. Giám đốc Sở Lao động và phúc lợi xã hội của tỉnh Savanakhet ông Bun Lốp khẳng định và cam kết sẽ tiếp nhận, cấp phát số gạo hỗ trợ của Việt Nam đến tay người dân bị ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn tỉnh Savanakhet bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng và trong thời gian sớm nhất./. Ảnh bìa: Thanh Thanh

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn