Ra diu 26/11, đhị thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Hội văn học nghệ thuật zâp acoon cóh Việt Nam bhrợ têng hội thảo lâng pr’đợc Văn nghệ acoon cóh lâng cách mạng lâng kháng chiến.

  Đhị hội thảo, zâp đại biểu pazưm xay moon đợ râu bh’nơơn chr’nắp ơy bơơn âng pr’hát xa nưl acoon cóh lâng pr’đợc cách mạng lâng kháng chiến lấh m’pâng thế kỷ hanua, lâng moon pa glúh trách nhiệm xã hội, bh’rợ công dân lâng pr’ắt tr’mung nghệ sĩ cóh cr’chăl t’mêê.

  Ting cơnh Nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật zâp acoon cóh Việt Nam, văn học nghệ thuật zâp acoon cóh Việt Nam vêy bh’rợ chr’nắp đắh bhiệc k’đươi moon đhanuôr zâp zr’lụ k’noong k’tiếc Việt Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên lâng Tây Nam Bộ. 2 g’lúh kháng chiến âng acoon cóh nắc bơơn xay moon liêm ghít cóh văn học nghệ thuật zâp acoon cóh: Lêy cha mêết cớ đợ bh’nơơn âng hêê ơy bơơn lâng k’đươi moon đợ bhiệc lêy bhrợ ooy cr’chăl nâu a’tốh, nắc cr’chăl l’lăm ahêê bhrợ ha cơnh đoọng văn học nghệ thuật zâp acoon cóh ta luôn pa dưr pa xớc k’rơ, chất lượng tác phẩm bơơn pa dưr, lâng liêm crêê cơnh lâng k’tiêc k’ruung, đhanuôr ooy đắh bhiệc đấh hân./.

Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam nêu cao vai trò mới

  Sáng ngày 26/11, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Hội Văn học nghệ thuật Các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức Hội thảo mang chủ đề “Văn nghệ Dân tộc thiểu số với cách mạng và kháng chiến”.

        Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá những thành tựu đã đạt được của văn nghệ dân tộc thiểu số với đề tài cách mạng và kháng chiến trong hơn nửa thế kỷ qua, đồng thời đề ra trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức văn nghệ sĩ trong giai đoạn mới.

  Theo Nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc vận động, động viên quần chúng nhân dân các vùng biên giới Việt Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Hai cuộc kháng chiến của dân tộc đã được phản ánh sâu đậm trong văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số: Tiếp tục nhìn nhận lại những thành tựu chúng ta đã đạt được và đề xuất những việc cần làm trong giai đoạn tiếp theo, tức là giai đoạn trước mắt chúng ta, để làm sao cho văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số luôn ngày một phát triển lớn mạnh hơn, chất lượng tác phẩm được nâng cao, đồng thời đáp ứng đối với tổ quốc, đối với nhân dân trong công việc hết sức cấp bách và hết sức nóng hổi./. 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn