Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/10/2020

VOV4.K’ho – Bơh git nđờ rài do, cing mồng geh sền là huềng soàn tàm rài kis niam chài, rài kis đah huềng bơh làng bol ală kòn cau dê. Bơdìh mờ broă prap gàr ală bòr cing mồng kuơmàng, nàng pơgồp bơnah prap gàr mờ tơnguh bơta kươ do, ală nghệ nhân cing mồng tàm kơnhòal Lạc Dương, càr Lâm Đồng neh lơh ngan bơto cau kơnòm să in bơta chài dròng cing, ja` mồng di sap mờ prap gàr ală jơnau dròng cing bơh jo\.

Ồng Krăja` Ha Liêng là dùl nă nghệ nhân dròng cing, ja` mồng tàm thôn 3, xã Dà Sar, kơnhòal Lạc Dương, càr Lâm Đồng. Bơh ua\ nam do, ồng sùm kơ\ nùs, jơh nùs hòi jà kòn sau tàm jơi nòi mờ làng bol tàm [òn prap gàr niam chài cing mồng. Tài do là bơnah huềng bơh [òn lơgar dê mờ là phan kươ bơh bèp ồng dê lời wơl. Bulah neh rlau 90 sơnam, mơya tài bơh kờ` prap gàr sap ntas cing ai rơnàng tơ nơ\ do in, bơh nđờ nam do, ồng Ha Liêng neh tơrgùm ờ ua\ ơruh pơnu tàm thôn, tàm xã nàng bơto dròng cing ja` mồng di jơnau dròng cing, di sap.

                                            Ồng Kraja` Ha Liêng bơto dròng cing ơruh pơnu in

Kơ nờm bơta pơlam jơh nùs bơh ồng dê, sap cing mồng mpong ntas neh gơ hòi gơ jà gal ngan ală ơruh pơnu tàm xã tus bal bơsram. Bulah cau tàm mpồl dròng cing ja` mồng cau lơi kung ờ ru mờ broă lơh sươn, lơh mìr. Mơya dùl nhai 2, 3 dơ\, ală cau tàm mpồl bơ tòm wơl nàng bal mờ gơp pơlam tàp dròng cing, ja` mồng. Bơh bơta bơto bơtê ồng Ha Liêng dê, ua\ ơruh pơnu tàm xã neh gơtùi dròng jơh ală jơnau cing bơh kòn cau he dê.

Tus tu\ do, xã Dà Sar, kơnhòal Lạc Dương, càr Lâm Đồng neh crơng gơs mpồl dròng cing ja` mồng geh 6 nă cau, sùm tus bal dròng cing ja` mồng tàm ală broă niam chài bơh xã bơyai lơh. Do là bơta pơn jờng dờng ngan, dong cau kơnòm să pin dờn, kờ` gơboh, đềt mềr mờ cing mồng. Ồng Ha Liêng ờ gơtùi pồn bơta chờ hờp ồng dê tu\ cau kơnòm să tàm thôn jơh nùs mờ broă bơsram dròng cing ja` mồng kung bè tus bal broă lơh niam chài bơh jo\ làng bol K’Ho dê.

                               Cau kơnòm să kòn cau kơnhòal Lạc Dương jơh nùs bơsram dròng cing ja` mồng

Tu\ do, tàm kơnhòal Lạc Dương gam pơgap 200 pang cing, khà cau git ngui pơgap 100 nă mờ geh pơgap 5 nă nghệ nhân git lơh niam wơl cing. Jat ală nghệ nhân đơs, cing mồng lài do geh 36 sap, mơya tus tu\ do, êt ngan cau gơtùi kah tơl khà sap, mờ mìng gơtùi kah bơh 9 tus 10 sap mờng quèng ngan rlau jơh.

Tàm kơnhòal tu\ do geh 10 mpồl dròng cing, ja` mồng jat hìu bơnhă tàm thị trấn Lạc Dương mờ 3 mpồl tàm ală tiah nhơl chờ Lang Biang, [òn Cù Lần, brê dà lơgar Bidoup – Núi Bà; ua\ ngan drơng nac nhơl chờ in tus sền. Bơdìh hơ\ tai, tơl xã tàm kơnhòal ndrờm geh dùl mpồl dròng cing ja` mồng nàng drơng ală broă lơh niam chài, đơs crih tamya làng bol in pah tu\ lơh chờ, lơh yàng, sa tềp, lùp lap, `ô bau tàm [òn lơgar.

Tàm ală mpồl dròng cing ja` mồng, ua\ ngan ală cau tàm mpồl là ơruh pơnu kòn cau tus bal; khi geh bơto bơh bèp ồng lòt lài, bơh ală ơdu\ bơto dròng cing ja` mồng bơh Sở Văn hóa, Thể thao mờ Du lịch Lâm Đồng bơyai lơh.

Nàng prap gàr bơta niam chài bơh làng bol kòn cau ơm kis bơh jo\ tàm tiah do dê, tàm tơngai lài, kấp ủy, gơnoar atbồ ală kấp tàm kơnhòal Lạc Dương, càr Lâm Đồng sùm sền gròi tus broă lơh bơtàu tơnguh bơta niam chài bơh jo\ do, ngan là bơto cau kơnòm să in; gah văn hóa kơnhòal neh đơng lam, pơgồp bal mờ ală mpồl geh gơ rềng bơyai lơh 4 ơdu\ bơto niam chài dròng cing ja` mồng ai ơruh pơnu K’Ho in.

Bơh bơta ờ git ìa cing, tur cing, ală oh neh geh ală nghệ nhân bơto ală bơta chài dròng cing ja` mồng, bơta chài dròng 2, 3 jơnau cing ờs mờng kòn cau dê. Ală ơdu\ bơsram bè do ờ mìng dong cau kơnòm să git wă bè kơ nòl bơh să tờm dê tàm broă bơtàu tơnguh niam chài kòn cau he dê mờ gam sền gàr mờ bơtàu tơnguh niam chài cing mồng tàm tơ nơ\ do tai.

Broă bơto dròng cing ja` mồng cau kơnòm să in ờ mìng pơ gồp bơnah sền gàr ală bơta kươ niam chài geh dờp là phan lời wơl niam chài ờ di phan bơna bơh kòn bơnus dunia dê, mờ gam pơgồp bơnah lơh niam li la rlau tai rài kis nùs nhơm bơh làng bol kòn cau ơm kis bơh jo\ tàm kơnhòal Lạc Dương, càr Lâm Đồng dê, bơh hơ\ lơh gơlik bơta pơn jờng nàng tơl nă làng bol sơrlèt gan ală kal ke, brồ guh tàm broă bơtàu tơnguh lơh sa, mpồl bơtìan, tơrmù r[ah mờ bal mờ gơp bơt bơtàu [òn lơgar pa tàm kơnhòal.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định