Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/9/2020

VOV4.K’ho- Mho ngai 28/9, tàm hìu lơh broă Đảng dà lơgar, Mpồl đơng lam lơh niam wơl tư pháp dà lơgar pơrjum dơ\ 10 ai jơnau đơs bè Rơndap broă lơh “ Bơt bơtàu broă lơh bơtàu tơnguh mpồl kuang bàng cau cah rơ`a, tơnguh uă bơta jak chài geh cồng nha lơh broă bơh cau cah rơ`a dê”; rơndap broă lơh “ Bơt bơtàu Bộ chỉ sồ sền sơ wì bơh làng bol dê gơ wèt mờ broă lơh tư pháp” mờ rơndap cih Broă rơndap lơh lam lơh jat jơnau đơs pơn du\t sồ 48 bơh Bộ Chính trị dê bè tơn jơh 15 nam lơh jat broă lơh kuơ màng lơh niam wơl tư pháp tus nam 2020.

Đơs pơn du\t pơrjum, Phó Thủ tướng ồng Trương Hòa Bình đơs là, nàng bơtàu tơnguh mpồl cau cah rơ`a, tơnguh uă bơta jak chài, geh cồng nha lơh broă bơh cau cah rơ`a dê tàm tơngai tus, Đảng mpồl cau cah rơ`a mờ ală kấp ủy, mpồl Đảng tàm dà lơgar mờ ală tiah, ală anih lơh broă, mpồl geh gơ rềng pal lơh jat tơl làm, wil tơl gơ wèt mờ broă bơyai lơh mờ broă lơh bơh cau cah rơ`a dê. Mờ kung sồr Mpồl kuang bàng đảng Chính phủ dê đơng lam kơlôi sơnơng bơt bơtàu broă lơh kuơ màng broă lơh cau cah rơ`a dê tơnơ\ nam 2020.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định