Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 30/10/2020

VOV4.K’ho - Drim òr (29/10), tàm hìu lơh broă Chính phủ, Thủ tướng ồng Nguyễn Xuân Phúc đơng lam pơrjum pờ tơl^k tơn tàm internet gùt lơgar bơh Thủ tướng mờ ală Bộ, gah lơh broă dà lơgar, ală càr, [òn dờng bè broă lơh jăt bơcri priă ală broă lơh, rơndăp broă ODA, priă càn sa priă cồng ờ uă bơh lơgar bơdìh.

Bơh ngai nggùl nhai 7 tus tu\ do, do là pơrjum pờ tơl^k tơn tàm internet gùt lơgar dơ\ pe geh Thủ tướng Chính phủ đơng lam nàng chồl pràn broă bơcri priă dà lơgar.

Kờp jơh khà priă càn bơh lơgar bơdìh nam 2020 di pơgăp 60 rơbô tơmàn đong, tàm hơ\, priă tam pà ai ală càr, [òn dờng in di pơgăp mờr 40 rơbô tơmàn đong, mơya tus tu\ do hơ\ sồng rơ\p bơcri priă geh di pơgăp 30% kờp jơh khà priă.

Thủ tướng sồr ală càr, [òn dờng, mpồl ngui priă ODA pal tơnguh uă nùs nhơm geh kơnòl nàng chồl pràn broă bơcri priă, ba` “coh plai” tuh kơnòl hờ Dà lơgar.

Thủ tướng ồng Nguyễn Xuân Phúc đơs loh, do là bơta pràn kuơ màng nàng tơnguh bơtàu dà lơgar, ờ gơtùi ờ sền kuơ.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định