Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 30/10/2020

VOV4.K’ho- Ngai 29/10, tàm Hà Nội, Mpồl cau lơh [a\u Việt Nam bơyai lơh pơrjum tàm pơrlòng kờ` gơboh dà lơgar tơngai bơh nam 2020 tus nam 2021. Tus bal pơrjum geh rlau 200 nă cau geh pơn rơ gơguh jak tàm ală srơh tàm pơrlòng bơh ală kấp, mpồl gùt lơgar dê.

Ồng Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Kuang atbồ Ban Tuyên giáo dà lơgar neh tus bal pơrjum. Lài mờ tu\ mut pơrjum, ală cau tus bal pơrjum neh tă pơgồp, dong kờl làng bol tiah tàm gùl lơgar gam gơtìp gơ rềng tài bơh dà ko\ dà cò, mờ khà pria\ tă pơgồp geh rlau 47 tơlak đong.

Kờp tus nhai 10 nam 2020, Mpồl cau lơh [a\u Việt Nam geh rlau 26 rbô nă cau tàm mpồl gam lơh broă tàm 287 mpồl kấp hội. Tàm tơngai lơh broă neh tơmut rlau 8 rbô nă cau tàm mpồl pa, kờp bal pah nam tơmut pa mờr 2 rbô nă cau, do là khà ua\ ngan rlau jơh bơh lài tus tu\ do. Pơrjum nàng kờ` tơn jơh, sền sơ wì cồng nha lam lơh ală srơh tàm pơrlòng kờ` gơboh dà lơgar bơh cau lơh [a\u kac màng Việt Nam dê, tơngai bơh nam 2015 tus nam 2020; ai tơlik gùng dà, jơnau kờ` chồl pràn srơh tàm pơrlòng kờ` gơboh dà lơgar tơngai bơh nam 2020 tus nam 2025 mờ jờng rơ ală mpồl cau, cau dùl nă să – cau tàm mpồl ală kấp Mpồl cau lơh [a\u gùt lơgar.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định