Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/11/2020

VOV4.K’ho- Bơyai lơh Drà Lo mờ ASEAN dơ\ 17 (CAEXPO 2020) mờ Pơrjum kấp kuang bàng dờng màng Kă bro mờ Bơcri priă Lo mờ ASEAN 2020 (CABIS 2020) neh sơnđờm mu\t lơh tàm drim ngai 27/11 tàm Anih tờm Ràng tơlik mờ Pơrjum dunia Nam Ninh, càr Quảng Tây, lơgar Lo.

Ồng Tập Cận Bình Chủ tịch lơgar Lo geh jơnau cih đơs sơnđờm mu\t lơh bơh broă lơh pờ tơlik tơn tàm internet. Pơrjum geh lơh tàm pơgăp 4 ngai bơh ngai 27- 30/11 bal mờ 11 dơ\ cribơyai kấp kuang bàng dờng màng mờ 160 broă lơh hòi jà kă bro geh lơh jăt broă lơh pờ tơlik tơn tàm internet mờ geh lơh tơn.

Bè broă lơh tơn, Bơyai lơh Drà CAEXPO nam 2020 geh pơgăp 5 rbô 400 cơldu\ ràng tơlik phan bal mờ kờp jơh bă ù ơnàng 104 rbô thơk vuông, tàm hơ\ geh 4 rbô 600 cơldu\ ràng tơlik phan lơgar Lo dê mờ 800 cơldu\ ràng tơlik phan bơh ală lơgar ASEAN dê, ală cau lơh broă bal, bè: Pakistan, Nhờk, Hàn Quốc dê…

Bè broă lơh pờ tơlik tàm internet, geh rlau 1 rbô 500 mpồl lơh sa kă bro tus bal ràng tơlik bal mờ 1 rbô 200 mpồl lơh sa kă bro lơgar Lo mờ rlau 300 mpồl lơh sa kă bro lơgar ndai dê.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định