Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/11/2020

 VOV4.K’ho- Ngai (23/11), Thủ tướng New Zealand mò Jacinda Ardern neh geh dơ\ cribơyai tàm điện thoại mờ ồng Joe Biden, cau geh gah yal tơng^t jơnau lơgar Mỹ đơs là Kuang atbồ lơgar geh pồ, cribơyai ală gùng dà, broă lơh sơlơ tơnguh bơta g^t gơ\p đah New Zealand mờ Mỹ tàm tơngai tus.

Thủ tướng New Zealand mò Jacinda Ardern pà g^t, tàm dơ\ cribơyai tàm điện thoại, mò neh cribơyai mờ ồng Joe Biden bè kòp dờng Covid-19, bơta mờ ồng Biden sền g^t là broă lơh lài ngan tu\ do dê. Bơdìh mờ hơ\, tàm dơ\ cribơyai tàm điện thoại do, 2 kuang đơng lam bồ kung cribơyai bè tam gơl trồ tiah, sơlơ tơnguh chủ nghĩa ua\ lơgar, sơlơ tơnguh làng bol dùl nùs bal mờ gàr niam tiah Ấn Độ - Thái Bình Dương lơngap lơngai mờ pas gơs.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định