Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/9/2020

VOV4.K’ho- Ồng Yoshihide Suga Thủ tướng lơgar Nhờk dê pa geh dơ\ cribơyai broă tàm điện thoại mờ ồng Scott Morrison Thủ tướng lơgar Australia dê tàm mang ngai 20/9.

Ồng Yoshihide Suga pơn jăt tai hơ ai lài jơnau ring bal lơngăp lơngai đah pe lơgar dờng pràn tàm tiah Ấn Độ- Thái Bình Dương tàm hơ\ geh Nhờk, Mỹ mờ Australia.

2 nă kuang bàng đơng lam bồ lơgar Nhờk mờ Australia kung cribơyai sơl bè broă lơh dong kờl gùt dar dơ\ roh thi\t bơh ơhò pơndiang phan puan jơng dê tàm tiah vùng Vịnh tàm nhai lài bal mờ mpồl cau măy ơhò geh 39 nă cau bơh lơgar Philippines, 2 nă cau lơgar New Zealand mờ 2 nă cau lơgar Australia.

Broă Thủ tướng pa lơgar Nhờk dê là ồng Yoshihide Suga săc rwah Thủ tướng lơgar Australia nàng cribơyai tàm điện thoại pà go\ Chính phủ pa bơh Nhờk dê pơn jăt tai broă lơh lơh broă mờ lơgar ndai sền dờng màng lơgar Australia mờ ồng Shinzo Abe Thủ tướng pa tơn jơh ăt gơnoar broă bơh Nhờk dê lơh jăt tàm ală nam rềp ndo.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định