Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/12/2020

VOV4.K’ho - Ngai òr (04/12), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ồng Nguyễn Phú Trọng neh wă Đại sứ lơgar Nga ồng Konstantin Vasilievich Vnukov tus tơngăc di tàm dơ\ tơn jơh tơngai lơh broă tàm lơgar Việt Nam.

      Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ồng Nguyễn Phú Trọng neh wă Đại sứ lơgar Nga ồng Konstantin Vasilievich Vnukov

Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar chờ gờm Đại sứ neh lơh gơs jăk chài kơnòl lơh broă ồng dê; đơs niam ală broă pơgồp bal niam bơh Đại sứ tàm broă lơh ngan mờ tơnguh broă lơh bal kuơ màng tơl ală bơta lơgar Việt Nam mờ lơgar Nga; mờ đơs nền gùng dà broă lơh ờ tu\ lơi tam gơl bơh Đảng, Dà lơgar Việt Nam là sền kuơ mờ lơh ngan bal mờ tơnguh broă lơh bal mờ lơgar Nga, chồl pràn broă lơh bal tàm ală gah broă.

Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar ồng Nguyễn Phú Trọng đơs niam broă lơh bal bơh lơgar Việt Nam mờ lơgar Liên Xô lài do mờ lơgar Nga tu\ do là broă lơh bal ờs mờng, g^t gơ\p niam bơne\; ưn ngài broă dong kờl kuơ màng mờ lơgar Liên Xô lài do mờ lơgar Nga tu\ do neh ai lơgar Việt Nam in tàm jơh ală nam do.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định