Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/1/2021

VOV4.K’ho- Mpồl sền sơ wì broă lơh gùt plai ù gơ wèt mờ kòp dờng Covid-19 bơh mpồl lơh sơ nơm dunia WHO dê pa yal 1 sră cih jơnau yal ing, ai go\ ală bơta ờ niam bơh dunia dê tàm tơngai sơn rờp gơbàn ua\ kòp. Jat hơ\, broă giải mã gen virus lơh gơbàn kòp bơh [òn dờng Vũ Hán, lơgar Lo neh geh lơh bơh lồi nhai 12 nam 2019, ai go\ 1 jơi virus ờ git loh bơh lơi geh digơlan lơh gơbàn kòp as sồt klờm soh. Bulah bè hơ\, ală broă lơh sơ nơm mpồl bơtìan ờ geh lơh di tu\ lơh kòp bơ tờp mhar ngan.

 Mpồl sền sơ wì broă lơh gùt plai ù gơ wèt mờ kòp dờng Covid-19 kung tơlik jơnau lùp bè tu\ tơngai yal bơr bơta jal mhar gơ wèt mờ kòp do bơh WHO dê, mơkung đơs là, khà lơh broă sơndră wơl tàm ală lơgar tàm dunia ờ geh bè bơta kơp gơn. Bơta do ai go\, mpồl tơngkah lài kòp dờng gùt plai ù pal geh crơng gơs wơl.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định