Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 1/8/2020

VOV4.K’ho- Geh tai 12 nă cau bơtờp pa kòp Covid-19 geh yal tàm drim ngai 1/8. Bè hơ\, kờp tus 6 jiơ drim do, Việt Nam geh jơh ală là 558 nă cau bơtờp Covid-19, tàm hơ\ geh 302 nă cau bơtờp kòp mu\t bơh lơgar ndai geh ai ơm yah is tơn. Kờp jơh khà cau ơm rềp mờ mu\t bơh lơgar ndai bơh tiah geh kòp gam geh kham kòp sền gàr pràn kơldang să jan là rlau 91 rbô 400 nă.

Mang ngai 31/7, geh tai dùl nă cau là cau kòp sồ 437 chơ\t bal mờ bơta kòp bơh lài là gơtìp ờ pràn leh kơn jơ\ ngan, neh sơm kòp ờ pràn leh mờ ntoăt leh mờ măy, gơguh gùng mhàm, kòp jê dà đồm mhàm, rơnggô ngkhài tồr, gout tàm Hìu sơnơm Đà Nẵng tàm tơngai jo\ jòng lài mờ tu\ sền go\ bơtờp kòp Covid-19 (ngai 27/7/2020). Jơnau lơh chơ\t: Jroă sồt [ơ\, ờ pràn uă pròc klung, ờ gơlòt gùng tă nhơm tàm cau kòp as sồt klờm soh, ờ pràn leh jo\ nam mờ bơtờp kòp Covid-19.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng