Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/1/2021

VOV4.K’ho- 3 poh tơnơ\ mờ tu\ lơh jăt broă c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 ai gùt làng bol in, bơh ngai 18 nhai 1, geh ờ uă lơgar tàm châu Âu neh tam gơl tus tơngai dơ\ 2 mờ tơnguh broă c^t sơnơm. Jăt mờ hơ\, lơgar Tây pờ ơnàng sơnam c^t sơnơm rơcang sơndră mờ kòp bơh 75 sơnam rơlao hờ đang, mờ ai tơngu me tơnguh khà cau geh c^t bơh mờr 500 rơbô nă tu\ do tus 1 tơlăk nă tàm lồi nhai 1 mờ bơh 2 tus 3 tơlăk nă cau tàm lồi nhai 2 tus.

Tàm lơgar Anh, tơnơ\ mờ tu\ ai lài ală cau rơlao 80 sơnam mờ mpồl cau lơh sơnơm c^t lài, lơgar do sơn đờm c^t sơnơm vaccine rơcang sơn dră  mờ kòp Covid-19 ai cau rơlao 70 sơnam mờ cau [uơn gơtìp aniai in. Ală lơgar Italia mờ Tây Ban Nha sơn đờm c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 dơ\ 2 ai làng bol in. Châu Âu tu\ do dờp geh mờr 27 tơlăk 500 rơbô nă cau gơtìp kòp Covid-19 mờ rơlao 620 rơbô nă cau neh gơtìp chơ\t.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định