Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/11/2020

VOV4.K’ho - Mho òr (27/11), tàm hìu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội mò Nguyễn Thị Kim Ngân neh wă Đại sứ lơgar Nga tàm lơgar Việt Nam ồng Konstantin Vnukov tus tơngăc tơn jơh tơngai lơh broă.

                       Chủ tịch Quốc hội mò Nguyễn Thị Kim Ngân mờ Đại sứ lơgar Nga Konstantin Vnukov

Chủ tịch Quốc hội mò Nguyễn Thị Kim Ngân chờ gờm Đại sứ Konstantin Vnukov neh lơh gơs jăk chài tơngai lơh broă tàm lơgar Việt Nam; đơs niam ală broă pơgồp bal niam bơh Đại sứ dê tàm broă lơh mờ tơnguh broă lơh bal jo\ jòng tơl ală bơta bơh lơgar Việt Nam mờ lơgar Nga; mờ đơs, lơgar Việt Nam sùm sền kuơ mờ ai lài broă lơh bal bơh lơgar Việt Nam mờ lơgar Nga.

Chủ tịch Quốc hội pà g^t, tàm gơnoar broă kuang atbồ pơdar bal mpồl ASEAN dê nam 2020 mờ kuang atbồ AIPA 41, lơgar Việt Nam pơn jăt tai kờ` bal mờ chồl pràn broă lơh bal jo\ jòng bơh mpồl ASEAN mờ lơgar Nga; kơ\p kờ` bàr gah pơn jăt tai lơh broă bal nền nòn tàm broă lơh jăt gùng dà, broă lơh bal mờ lơgar ndai mờ bơsong ală broă bơh tơl lơgar di pal mờ bơta kuơ bal bơh bàr lơgar dê.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định