Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 31/7/2020

VOV4.K’ho – Mho ngai 30/7, Gah lơh sơnơm càr Dak Lak lam lơh broă ntrờ` cau kòp H.T.Y.N là cau bơ tờp mờ SARS-CoV2 mờ 22 nă cau geh pin bơh Khoa kòp bơ tờp – hìu sơnơm dờng tiah Tây Nguyên rê hờ hìu sơnơm kòp jòr bơsia\ gơlik mhàm mờ kòp klờm soh càr Dak Lak nàng pơn jat tai sơm mờ tam cah is. 

                              Hìu sơ nơm kòp jòr bơsia\ gơlik mhàm mờ kòp klờm soh Dak Lak

Jat Sở Y tế yal, broă ntrờ` cau kòp H.T.Y.N mờ ală cau geh pin nàng kờ` gàr niam ờ do ờ dă ai mpồl bơtìan in, tơrmù tus khà lơyah ngan rlau jơh jơnau pơhìn bơ tờp kòp, pleh nùs nhơm ngòt rơngơt bơh cau tờm mờ cau kòp dê tu\ tus hìu sơnơm dờng tiah Tây Nguyên kham mờ sơm kòp.

Gơ rềng tus pràn kơldang să jan bơh cau kòp H.T.Y.N dê, hìu sơnơm dờng tiah Tây Nguyên yal, tu\ do, pràn kơldang să jan bơh cau kòp do dê neh niam, mìng gam duh să mờ jê rơ nồng dờ dùl êt, nùs nhơm cau kòp dê kung niam sơl. Tềng đap gơlik geh kal ke bơh kòp Covid-19 dê, gah lơh sơnơm càr Dak Lak sồr làng bol tu\ lòt tàm gùng pal pơn chèu glòm muh mat, lơh jat broă ràu tê sùm mờ dà lơh kloh khuẩn, ba` tơrgùm gal cau, dilah pal boh bơr den pal ơm ngài, ba` lik hờ bơdìh, lòt tàm gùng.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng