Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/1/2021

VOV4.K’ho- Ngai 18/1, Cục Tơrgùm kờp dà lơgar bơh lơgar Lo dê yal khà kờp pà go\, kờp jơh phan bơna lơh geh tàm lơgar (GDP) nam 2020 bơh lơgar do dê geh 101 rbô 598 tơmàn Nhân dân tệ (ndrờm mờ 15 rbô 666 tơmàn dolar Mỹ) bal mờ khà gơguh 2,3%.

Do là khà gơguh lơyah ngan rlau jơh bơh Lo dê kờp bơh tu\ lam lơh tam gơl pa pờ mpồng nam 1978, mơya rài lơh sa dờng dơ\ 2 dunia do geh đơs là rài lơh sa dờng mìng dùl lơm lơh geh khà gơguh dương tàm tơngai jơh gùt plai ù nam lài pal kong mờ ală bơta gơlời wơl kơn jơ\ ngan bơh kòp as sồt gùng tă nhơm mhar kơn jơ\ Covid-19 dê.

Khà gơguh 2,3% kung sơrlèt rlau mờ jơnau yal lài 2% mờ gah yal tơngi\t jơnau AFP lơgar Tây dê lùp jơnau đơs bơh 13 mpồl lơh broă priă jền dê.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định