Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/9/2020

VOV4.K’ho- Ngai 4/9, Ủy ban Nhân dân kơnhoàl Cư Pah, càr Gia Lai sền go\ tai 3 nă cau gơbàn kòp bạch hầu, tàm 3 xã krơi is mờ ndrờm là kơnòm dềt. Bè hơ\, tus tu\ do, tàm Gia Lai geh 38 nă cau kòp bạch hầu, bal mờ 14 tiah geh kòp. Jăt jơnau yal mhar bơh Ủy ban Nhân dân kơnhoàl Cư Pah dê, 3 nă cau kòp ơm tàm thị trấn Phú Hoà, thị trấn Ialy mờ xã Ia Mơ Nông, ai cồng nha xét nghiệm bơtờp mờ vi khuẩn bạch hầu tàm tu\ 4 jiơ mho ngai 3/9.

Tơnơ\ tu\ dờp geh jơnau yal do, kuang bàng đơng lam bồ Sở Y tế càr Gia Lai mờ Anih tờm gròi sền kòp tê jê să càr Gia Lai dê bal mờ Ủy ban Nhân dân kơnhoàl Cư Pah neh bơyai lơh pơrjum mhar, geh kơrnoat lơh nền crơng gơs 11 anih gròi sền tàm ală tiah geh kòp.

Drim ngai 4/9, Ủy ban Nhân dân kơnhoàl Cư Pah sồr gah lơh sơnơm tiah do pơgồp bal mờ gơnoar ătbồ 3 xã, thị trấn tiah geh kòp, lam [ồm sơnơm kơryan kòp tàm hìu bơnhă cau kòp mờ ală hìu bơnhă làng bol gùt lơgar; mơkung bơyai lơh kham sac rwah nàng ai ơm yah ngài, sơm kòp rcăng lài ală cau ơm rềp mờ cau kòp. Tàm 7 ngai tus, jơh ală làng bol 3 [òn geh cau kòp bạch hầu geh ci\t sơnơm vaccine rcăng sơndră kòp.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định