Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 12/12/2020

VOV4.K’ho - Tàm tiah nhàr dà lơgar gơtìp uă ngan kal ke bơh kơnhoàl Đức Cơ, càr Gia Lai dê, mơya mờ nùs nhơm tam klăc bal, lơh ngan sơrlèt mờ kal ke, làng bol bal mờ gơnoar atbồ tàm xã Ia Nan neh dùl nùs bal lơh geh cồng nha broă bơ\t bơtàu [òn lơgar pa, tơnguh uă rài kis làng bol in. Tu\ do, khà hìu rơ[ah tàm xã mìng gam hờ đơm 3%.

{òn Tung, xã Ia Nan mờ ndrờm jơh khà kờp làng bol là kòn cau Jarai. 5 nam lài, do là [òn rơ[ah ngan bơh xã Ia Nan, gùt nam gơtìp jơgloh. Jăt bơhiàn, pah nam, làng bol mìng geh lơh dùl kàl kòi mìr, tơnơ\ mờ hơ\ den ơm gời jơh tàm tơngai gam tai. Den tàng, bơta jơgloh, rơ[ah geh sùm.

                                            Muh măt pa tàm [òn Sơn, xã Ia Nan, kơnhoàl Đức Cơ

Mơya tàm 3 nam pa do, rài kis broă lơh sa bơh làng bol tàm [òn Tung neh geh tam gơl uă ngan. Tam gơl tàm nùs nhơm kơlôi sơnơng broă lơh sa mờ kơnờm bơh dà lơgar dong kờl tam gơl phan tam, làng bol neh tơl ngui tơl sa, uă hìu nhă neh geh g^t nđờ rơhiang tơlăk đong pah nam.

Ồng Ksor Thị, kis tàm [òn Tung pà g^t, tus bal mờ ơdu\ bơsram, hìu nhă ồng neh tam geh 4 lồ tòm điều, mờ tam bơrlu\ bal 800 tòm kơphe, dùl nam tơnhào geh di pơgăp 100 tơlăk đong:

-Lài do, sre cau sơbì bơrlơu, tu\ do cau lơh neh tơnguh bơtàu bloh. Tu\ do, he lòt bơsram, mờ neh geh cau bơto bơtê tàm broă lơh, den tàng he kung g^t lơh broă sơl. Oh kòn tu\ do neh lòt bơsram uă, lài do cau sơbì bơsram jăt mè bèp lòt lơh broă tàm mìr jơh, tu\ do, oh kòn neh lòt bơsram jơh.

  Hìu bơsram geh bơcri priă lơh niam, tu\ do xã Ia Nan ờ gam gơtìp kơnòm bơsram sơbì bơsram nàng jăt mè bèp lòt lơh broă tai

Rài kis broă lơh sa neh tơl niam, làng bol kis tàm xã Ia Nan tă pơgồp bal ngai lơh broă, phan nàng bơ\t bơtàu [òn lơgar pa. Ồng Nguyễn Văn Toản, kuang atbồ [òn Ia Kêl, xã Ia Nan pà g^t:

-Bồ nam 2020 bol a` lơh jòng 1 rơbô 300 thơ\k gùng lòt, jơh ală tiah lơh gùng ndrờm geh làng bol ai ù. Lài mờ tu\ lơh dùl broă lơh lơi den he pơrjum cri bơyai mờ làng bol mùl màl nàng làng bol ring bal, lam sồr làng bol lơh gùng lòt, lơh gùng den ai ù, tàm tiah lơi ờ geh ù lơh gùng den he lam sồr.

Bè broă lơh bal mờ phan bơna broă lơh sa di lah pơn drờm mờ nam 2019 lài do, den [òn bol a`, tàm hơ\ uă ngan là bè broă lơh sa neh geh uă rơlao mờ nam lài. Bơcri priă lơh ală broă đơs bal, broă lơh sa gơguh bal den tàng nam do làng bol geh lơh hìu kơl jăp uă ngan.

Broă tus bal pràn bơh ală mpồl lơh broă chính trị, bal mờ broă ring nùs bal uă ngan bơh làng bol dê, tus lồi nam 2020 do, xã Ia Nan neh geh 19 tàm 19 khà broă kờ` bơ\t bơtàu [òn lơgar pa. Pal kah ngan là rài kis tơl nă làng bol kis tàm xã geh rơlao 41 tơlăk đong; Khà hìu rơ[ah gơmù gam 3%.

                                                              Ală gùng tàm [òn xã Ia Nam

Mò Bùi Thị Thanh, Kuang atbồ UBND xã Ia Nan, kơnhoàl Đức Cơ, càr Gia Lai pà g^t: lơh geh cồng nha broă bơ\t bơtàu [òn lơgar pa tàm tiah nhàr dà lơgar rơ[ah mờ kal ke do là bơta pràn nàng làng bol pơn jăt tai brồ guh lơh pas.

-Bol a` pơn jăt tai lơh gơs ală khà broă gam ờ pràn, tơnơ\ mờ hơ\ pơn jăt tai lam sồr làng bnol lơh jăt niam broă drơng gàr hìu cau rơ[ah, ndrờm mờ rơ[ah, hìu làng bol kòn cau nàng tơnguh bơtàu broă lơh sa.

Dơ\ bàr tai là pơn jăt tai tơnguh bơtàu ală broă tơnguh bơtàu lơh sa hìu nhă; dơ\ pe tai là hòi jà geh ală khà priă, ală bơta pràn dong kờl lơh sa nàng tơnguh uă rài kis, hơ\ sồng lơh bè lơi lơh niam broă tơn jơh jơgloh tơmù rơ[ah nàng cau rơ[ah gơmù uă rơlao.

Mờ nùs nhơm lơh ngan sơrlèt mờ kal ke, bal mờ broă lơh ngan dùl nùs, dùl nhơm bơh cấp uỷ, gơnoar atbồ bal mờ làng bol, di gơlan [òn lơgar tàm tiah nhàr dà lơgar Ia Nan geh ngai sơlơ tơnguh bơtàu niam.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định