Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 30/7/2020

 Càr Kon Tum:

Mhoal tam gơl tus uă mhoal, ngai trồ tơngai ờ uă, mho mờ mang geh mìu bal mờ càl tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 31 độ C.

Càr Gia Lai:

Mhoal tam gơl tus uă mhoal, ngai trồ tơngai ờ uă, mho mờ mang geh mìu bal mờ càl tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 30 độ C.

Tiah Ceo Reo bơta mrềt duh bơh 23 tus 34 độ C.

Càr Dak Lak:

Mhoal tam gơl tus uă mhoal, ngai trồ tơngai ờ uă, mho mờ mang geh mìu bal mờ càl tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 31 độ C.

Càr Dak Nông:

Mhoal tam gơl tus uă mhoal, ngai trồ tơngai ờ uă, mho mờ mang geh mìu bal mờ càl tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 30 độ C.

Càr Lâm Đồng:

Mhoal tam gơl tus uă mhoal, ngai trồ tơngai ờ a8, mho mờ mang geh mìu bal mờ càl tàm ờ uă tiah, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 18 tusù9 độ C.

{òn dờng Dà Làc, bơta mrềt duh bơh 14 tus 25 độ C.

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định