Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/6/2020

Càr Kon Tum: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ tơngai, mho mang mờ mang geh mìu sơr mờ kơ nàs tàm 2, 3 tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 33 độ C.

 

Càr Gia Lai: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ tơngai, geh tiah tơngai duh, mho mờ mang geh mìu sơr mờ kơ nàs tàm 2, 3 tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 32 độ C. Mìng is tiah Ceo Reo: Bơta mrềt duh bơh 23 tus 36 độ C.

 

Càr Dak Lak: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu mờ kơ nàs tàm 2, 3 tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 33 độ C.

 

Càr Dak Nông: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ tơngai, mho mang mờ mang geh mìu mờ kơ nàs tàm 2, 3 tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 32 độ C.

 

Càr Lâm Đồng: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ tơngai, mho mang mờ geh mìu mờ kơ nàs tàm 2, 3 tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 18 tus 30 độ C.

Mìng is [òn dờng Dà Làc: Bơta mrềt duh bơh 14 tus 26 độ C.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng