Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/12/2020

VOV4.K’ho- Tu\ do, uă cau lơh sươn tàm kơnhoàl Lạc Dương, càr Lâm Đồng gam ơm tàm rài kis kal ke ngan tài bơh broă tam atiso ờ go\ cèng wơl cồng nha lơh cau tam bòl glar ngan.

Kàl tam atiso nam do, hìu bơnhă bi Nguyễn Thị Phương ơm tàm xã Lát, kơnhoàl Lạc Dương neh pal du\i sang te\ jơh rlau 3 sào nàng ai wơl ù tam ală tờm phan ndai. Bi Phương pà gi\t, nam 2018, hìu bơnhă bi lơh bal broă lơh lơh bal tam atiso mờ Công ty Ladopha. Tơngai sơnrờp, broă lơh do cèng wơl cồng nha niam, dong cau tam lơh geh priă jền sùm. Mơya, bơh bồ nam 2020 tus tu\ do, tờm atiso sùm gơtìp tu sa aniai, cồng nha lơh geh dùl êt, phan lơh gơlik den mpồl lơh sa kă bro ờ blơi lơh hìu bơnhă ờ geh priă jền. Bi Phương đơs: Ngan là digơlan tơnơ\ kàl do ờ go\ di mìng is dùl hìu bơnhă a` dê lơm ờ, ală hìu bơnhă ndai kung digơlan ờ khin sơl lơh tài bơh ờ geh cồng. Dà kơlhề he tă lơh uă ngan mơya priă lơh geh ờ go\ geh kàr lơi ờ.

Ndrờm bè hơ\ sơl, bi K’Rang ơm tàm xã Dà Sar, kơnhoàl Lạc Dương pà gi\t, tơngai sơnrờp, kờp bal dùl sào atiso cèng wơl cau tam in bàr pe jơ\t tơlak đong pah nam. Mơya, tơnơ\ do đah Công ty Ladopha đơs uă ngan jơnau lài tài bơh ơm ờ lơh sa tài nàng lơh wơl hìu măy halà phan bơna geh jơngkah sơnơm tu…den tàng cau tam ờ gơtùi tăc geh atiso. Bi K’Rang, đơs: Nam lài, tăc bơkàu atiso den geh đau 250 rbô đong dùl ki\, nam do a` ìs ra` lời ơn tàm hìu mơya ờ geh cau blơi. Ai nha den làng bol sơrbì tơn bơh bồ sơnam tus tu\ do ờ go\ cau lơi ai. Công ty den hơ, tu\ den là poh do lòt ai, tu\ den tus poh tơnơ\ kung ờ go\ lòt ai sơl. Tus pa do, a` tăc mờ đah bơdìh geh 15 rbô đong dùl ki\ ngkòng ai nha den sơrbì te\.

Sươn atiso bơh hìu bơnhă bi Phương dê gơtìp tu sa aniai pal du\i sang te\

Jăt tơrgùm kờp bơh gah lơh broă sa sươn sre kơnhoàl Lạc Dương dê, bơh nam 2018 tus tu\ do, jơh gùt kơnhoàl geh mờr 100 hìu bơnhă làng bol lơh broă sa tus bal lơh bal broă lơh tam atiso mờ Công ty Ladopha. Mơya, tus tu\ do, jơh ală phan bơna atiso cau tam ndrờm ờ gơtùi tăc, uă hìu bơnhă tam gơl tus tam ală tờm phan ndai. Ồng Hoàng Xuân Hải, Kuang ătbồ Phòng Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn kơnhoàl Lạc Dương dờp, lơh bal tam atiso đah làng bol mờ Công ty Ladopha ờ go\ cèng wơl cồng nha di bè jơnau kơ\p kờ`. Tơngai tus, bal mờ dong kờl bơta chài, kơnhoàl geh hòi jà tai ală công ty, mpồl lơh sa kă bro geh bơta mờng chài mờ geh bơngă pin dờn tus tàm do lơh bal ală broă lơh bal tam atiso.

Ồng Hoàng Xuân Hải, đơs: Bol a` neh lơh broă tơn mờ ală hìu bơnhă làng bol mờ Công ty Ladopha nàng ring bal gùng dà broă lơh kung bè ală broă bơto pơlam lơh sa bal mờ ală bơta sơnơm sền gàr phan tam geh ai gơnoar ngui. Mơya, nàng pleh bơta làng bol gơtìp kal ke tàm tu\ lơh bal tam halà gơtìp gơrềng tơn bơh bơta đah bơdìh lơh gơrềng. Kơnhoàl neh pơn jăt tai hòi jà tai bàr pe mpồl lơh sa kă bro mờng tam, lơh gơlik phan bơh atiso bè Công ty Vĩnh Tiến, Công ty Ngọc Duy nàng geh uă cau, uă mpồl lơh sa kă bro blơi tàm ù tiah kơnhoàl dê nàng pleh jơnau geh gơnoar lơh is, pleh bơta làng bol gơtìp kal ke tàm broă tăc bro phan lơh geh bơh sươn sre.

Cau cih Tuấn Anh- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định