Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/4/2020

VOV4.K’ho - Bu\ lah geh ală cồng nha niam, mơya kòp Covid-19 gam gơbàn kal ke ngan. Lồi poh lài, Thủ tướng Chính phủ neh geh Chỉ thị sồ 19 bè broă pơn jăt tai lơh jăt ală broă rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 tàm tơngai pa.

Ală bơta pal kah tàm Chỉ thị do là làng bol sùm rào tê mờ sơ[ong ha là mờ dà lơh kloh vi khuẩn; pơn chèo gòm muh măt tu\ l^k bơdìh; gàr bơta ngài niam ờ do  dă tu\ tìp bal’ ờ tơrgùm gal cau tàm anih mpồl bơtiàn, bơdìh mờ anih lơh broă, hìu bơsram, hìu sơnơm.

Pơn jăt tai ơm ờ lơh ală broă lơh chờ, lơh yàng gah jăt yàng, pơrlòng tàp pràn kơl dang să jan, broă lơh geh tơrgùm gal cau tàm anih mpồl bơtiàn, [làng coh plai mờ ală broă lơh dờng ờ hềt geh kuơ.

Ơm ing broă lơh ală hìu kă bro broă lơh drơng ala ờ geh kuơ bè (tiah nhơl chờ, pơrài bồ tơngoh, hìu bơka să, hìu đơs karaoke, massa, hìu `ô sa, đơs crih tamya…) mờ hìu kă bro broă drơng ala ndai di jăt mờ kơrnoăt ha là đơng lam bơh Chủ tịch UBND càr, [òn dờng dê.

Ală càr, [òn dờng geh khà di gơlan gơtòp ờ uă pơn jăt tai:

-Lam sồr làng bol ờ l^k bơdìh hìu di lah ờ geh kuơ mờ lơh jăt ală broă rơcang sơndră mờ kòp gơtòp.

-Ba` tơrgùm gal ir 30 nă cau tàm tiah mpồl bơtiàn, bơdìh mờ anih lơh broă, hìu bơsram, hìu sơnơm; gàr bơta ngài ờ uă ngan 1 thơ\k tu\ tìp bal.

Mùl màl tàm dunia, pah ngai gam geh dờp g^t nđờ jơ\t nă cau gơtìp kòp pa. Uă tiah jàng lah neh sền gròi geh kòp gơtòp, mơya neh gơbàn wơl. Bơdìh hơ\ tai, virus SARS-CoV-2 “ndơ\p” ngan. Uă cau gơtìp mờ ờ go\ geh bơta lơi ai tơngo\. Uă cau geh tơngai gơdram kòp jo\ ngan. Geh ờ uă cau neh xét nghiệm ờ go\ mờ kòp den geh go\ mờ kòp tai uă dơ\. Ală cau jăk chài ndrờm đơs là, jơh ală lơgar, tàm hơ\ geh lơgar Việt Nam, ndrờm gơtìp cau geh kòp tàm mpồl bơtiàn.

Den tàng, làng bol pal kah ală kơrnoăt rơcang sơndră mờ kòp bơh Bộ Y tế neh bơto sồr, tàm hơ\ geh:

1. Di lah geh tơngo\ duh să, bơsiă ha là glar tă nhơm, ba` lòt rê, nhơl chờ. Tàm bơta gơbàn ală bơta geh pin kòp do, pal tus mơ hìu sơnơm kờ` geh kham mờ sơm kòp di tu\. Bơdìh hơ\ tai, he pal tam pà bal jơnau tơng^t bè broă lòt rê bơh să tòm nàng cau lơh sơnơm in g^t.

2. Sùm rào tê mờ sơ[ong, ba` tu\p tê tềng măt, muh, bơr. Tơmù tìp mờ ală cau gơtìp bơsiă, duh să.

3. Kơl dìng bơr mờ ngui chèo pơ-àr ha là tê ào tu\ bơsiă ha là ntas. Ơn chèo pơ-àr tàm thùng sìô siă ơm tơnơ\ mờ tu\ neh ngui, hơ\ sồng rào tê.

4. Yal mơ ală cau lơh broă tàm rơndeh par, rơndeh dờng, rơndeh ồs in g^t di lah gơbàn tu\ gam lòt tàm rơndeh. Tus hờ hìu sơnơm sơlơ gờ` sơlơ niam.

5. Ngui sa ală bơta phan geh tru\ sin.

6. Tàm tiah mpồl bơtiàn, ba` ngkhà choh dà diao lềng làng. Ba` tìp rềp mờ phan ròng ha là phan kis tàm brê.

7. Ngui chèo gòm muh măt di, chèo pal kơl dìng bơr tu\ gam ngui. Gơwèt mờ ală chèo ngui dùl dơ\ sơbì mơ tàm thùng sìô siă tơnơ\ mờ tu\ neh ngui mờ tơnơ\ mờ tu\ sơbì chèo pal rào tê mơ.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định