Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/10/2020

VOV4.K’ho- Bơta bơh kòp Covid-19 tàm châu Âu gam ngai sơlơ kal ke, lơh uă lơgar pal ai tơl^k ală broă tơmù lòt rê. Tàm ngai 19 nhai 10, lơgar Ai-len là lơgar tàm châu Âu sơnrờp ngan yal geh kơrian ờ ai lòt rê tai tàm 6 poh. Tàm tơngai do, jơh ală hìu tăc phan ờ geh kuơ, ală hìu `ô sa, thư viện, bảo tàng… geh til mpồng.

Làng bol kis tàm lơgar Ai-len geh hòi jà ơm tàm hìu mờ ờ ai lòt ngài ir 5 kơi sồ l^k bơh hìu. Mìng geh ală hìu bơsram bal mờ ală gah lơh broă sa geh kuơ den geh ai pơn jăt tai lơh broă. Ală bơta do geh ai tơl^k tu\ jơh ală lơgar tàm mpồl tam klăc châu Âu ndrờm gam pal kong mờ kòp Covid-19 gơtòp dơ\ 2 pràn ngan, mờ khà cau gơtìp kòp pa pah ngai uă rơlao g^t nđờ mờ dơ\ gơtòp sơnrờp tàm nhai 3 mờ nhai 4 lài do.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định