Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/8/2020

VOV4.K’ho- Ồng Donald Trump Kuang ătbồ lơgar Mỹ pơn jăt tai sồr lơh broă pờ mpồng wơl ală hìu bơsram tàm lơgar Mỹ tàm tơngai gơbàn kòp Covid-19 gam uă kal ke.

Đơs tềng đăp cau lơh báo, ồng Donald Trump đơs nền, Chính phủ lơgar Mỹ geh ai 125 tơlak nơm chèu gơtùi ngui wơl ai ală hìu bơsram tàm gùt lơgar in.

Ồng kung tơngo\ nùs nhơm gơn kơnờm là jơh ală hìu bơsram geh pờ wơl mpồng tàm nhai 11 tus tàm broă lơh ngan ai rài kis bơh làng bol dê gơ rê wơl bè ờs tàm tơngai gơbàn kòp dờng.

Tềng đăp jơnau hòi jà bơh Kuang ătbồ lơgar Mỹ dê, uă hìu bơsram đơs là, tu\ do là tơngai gờ` ir nàng pờ wơl mpồng tu\ kòp gam pơn jăt tai lơh bơtờp uă ngan.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng