Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/1/2021

VOV4.K’ho- Đơs tàm dơ\ pơrjum [a\u pờ tơlik tơn tàm internet mho ngai 21/1, cau sơ pơ\ bơr Bộ Thương mại lơgar Lo, ồng Cao Phong pà git, tơngai tus, lơgar do geh rề ơnàng rlau tai mpồl kă bro khat gơboh mờ ală lơgar tàm dunia, rơcang cribơyai mờ ki\ Hiệp định kă bro khat gơboh (FTA) mờ ua\ lơgar lơh broă bal rlau, bè chồl mhar broă cribơyai Hiệp định FTA đah Lo, Nhờk mờ Hàn Quốc, chul chồl rơndap broă cribơyai FTA mờ Hội đồng lơh broă bal vùng Vịnh, lơgar Israel, lơgar Na Uy mờ lơh ngan sền sơ wì broă tus bal Hiệp định lơh broă bal tơl làm mờ gơguh jak gùt Thái Bình Dương. Jơnau yal bơr do geh ai tơlik tơ nơ\ tu\ lơgar Lo pa ki\ Hiệp định lơh broă bal lơh sa tơl làm bă tiah mờ mpồl ASEAN bal mờ 5 lơgar lơh broă bal ndai mờ tơn jơh cribơyai Hiệp định bơcri pria\ mờ châu Âu.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định