Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/1/2021

VOV4.K’ho- Ngai 18/1, Bộ Ngoại giao lơgar Lo neh dùl tu\ bal yal 2 kơrnoat lơh glài gơ wèt mờ ală kuang bàng Mỹ gơrềng tus broă Đài Loan mờ Hongkong. Cau sơ pơ\ bơr Bộ Ngoại giao lơgar Lo dê mò Hoa Xuân Oánh đơs là, broă lơh glài bơh đah Mỹ dê tàm ngai 15/1 neh “bơcrì bơcrà [ư tê tàm broă lơh is bơh Hongkong dê” mờ “[ư tê tràl sơbìl ngan broă lơh dơlam is mờ gơnoar tờm ù tiah sền gàr adat boh lam” bơh lơgar do dê.

Den tàng bè hơ\, bal mờ broă dră wơl mờ lah yă pràn kơldang, Lo neh yal kơrnoat “lơh glài” Mỹ. Lài hơ\, dùl ngai bal, cau sơ pơ\ bơr ală anih lơh broă drơng broă Hongkong lơgar Lo dê kung dùl ròt geh jơnau đơs bè kơrnoat lơh glài bơh Mỹ dê, mơkung sơnđan do là ală broă lơh “sơnrang ngan ngai lồi du\t dunia dê” mờ đơs là “jơnau gơdan `o\ lơh glài” neh tus tu\ ờ kuơ.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định