Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 11/1/2020

VOV4.K’ho - Bộ Y tế đơs: tàm lơgar Việt Nam, tu\ do ờ hềt geh dờp cau lơi geh pin pơrdah gơtìp kòp as sồt klờm soh mhar ờ hềt g^t bơta lơi tàm lơgar Lo.

Di satềp, tìp bal lòt rê bơh ală lơgar gơguh, broă di gơlan gơbàn gơtòp tus tàm lơgar Việt Nam di gơlan geh gơbàn. Lơgar Việt Nam geh pơgồp bal nền nòn mờ mpồl lơh sơnơm dunia, ală mpồl lơh broă dunia sền gròi mờ geh sền sùm jơnau yal bè kòp do.

Yal tus làng bol, mpồl bơtiàn bal mờ ală cau di gơlan gơbàn rê bơh tiah geh kòp, lam sồr làng bol ba` ngòt, ờ su\k.

Chồl pràn broă sền gròi kòp tàm ală mpồng nhàr dà lơgar, sền gròi kòp as sồt klờm soh jroă ờ hềt g^t boưta lơi tàm ală hìu kham sơm kòp mờ sền gròi geh ai bơh tàm broă lơh tàm mpồl bơtiàn, pal kah ală cau neh geh tu\ geh kòp rê bơh tiah geh kòp, di tu\ go\ mờ bơsong ba` lời kòp gơtòp tàm mpồl bơtiàn.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định