Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/5/2020

VOV4.K’ho – Kòn cau Sơdàng tàm thôn Kon Klốc, xã Đăk Mar, kơnhòal Đăk Hà, càr Kon Tum kung gam gàr bè ờs ua\ broă lơh niam chài bơh jo\ bơh kòn cau he dê. Hơ\ là ală dơ\ lơh yàng bè lơh yàng dà mbòr, lơh yàng `ô lir bong… Gơ jat bal mờ ală dơ\ lơh yàng do là broă lơh dròng cing mồng. Bè hơ\ den tàng rài kis niam chài tàm do gam li la ngan mờ gơtùi sền gàr bơta niam chài rơ gơi bơh kòn cau Sơdàng dê.

Jat cau kra tàm thôn Kon Klốc, xã Đăk Mar, kơnhòal Đăk Hà, càr Kon Tum yal wơl: Bơh yô yau, làng bol tàm thôn neh bal mờ gơp lòt jòi ală hiòng dà nàng lơh mbòr dà [òn in. Bơh mbòr dà do, làng bol tàm [òn mòn ală bòng dềt nàng lam dà rê tus ală rơkàng hìu.

Broă lơh yàng geh 2 bơnah: bơnah lơh yàng mờ bơnah lơh chờ. Lài mờ tu\ geh lơh yàng, làng bol geh tơr gùm lơh niam wơl mbòr dà [òn dê. Klau pơnu tàm thôn geh dờp kơ nòl lơh niam wơl, ala ală bơta ờ diơng, ờ niam bơh bòng dà mbòr dê. Cau ùr mờ kơnòm dềt jùt ràu, gàr kloh niam tiah bồ tô dà…

Tàm bơnah lơh yàng, làng bol tàm [òn geh rơcang dùl nơm sur halà iar nàng cau kra [òn in koh ai mhàm, tơ nơ\ hơ\ to\ 3 ntờc mhàm tàm mbòr dà, kơp mhàm hơ\ gơ bơrlu bal mờ dà  mbòr tus tu\ dà sàng den cau kra [òn geh hùc tơr lòng lài dà tàm mbòr, liap sền bè lơi, hơ\ sồng lơh nền là dà hơ\ geh tơl nàng ròng kis làng bol tàm [òn halà ờ.

Tu\ do rài kis tam gơl pa, hìu lơi kung geh dà ngui sa is, ờ gam gơ wèt tàm dà mbòr bè lài do tai. Bulah bè hơ\, lơh yàng dà mbòr tus tu\ do kung gam geh gàr bè ờs, geh lơh dì tàm ngai 8/12 pah nam, bè kờ` tơngkah tơl nă cau bè dùl bơhìan niam bơne\ bơh kòn cau he dê.

Mpồl nghệ nhân kơnòm să thôn Kon Klốc

Nghệ nhân Y Khar, ơm tàm thôn Kon Klốc, xã Đăk Mar pà git, tu\ do làng bol kung gam gàr sùm broă lơh yàng `ô lir bong. Bơh yô yau, do là dùl tàm ală broă lơh yàng kươmàng ngan, sùm geh lơh tơ nơ\ tu\ tơn jơh kàl lơh sa tàm ngai 10 nhai 10 jat sră kờp nhai lơgar he dê pah nam.

Tàm thôn Kon Klốc, lơh yàng `ô lir bong geh lơh is jat tơl hìu bơnhă. Broă lơh yàng geh lơh tu\ kòi neh tòes jơh, ìs jơh mờ geh prap tàm drong, tàm đam. Cèng kòi prap tàm drong, tàm đam, hìu bơnhă geh lơh iar mờ rơcang drap tơr nờm nàng lơh yàng. Mhàm iar geh hìu bơnhă ngui nàng bong tềng [àu kòi, ntùng guh mù mờ 2 đah mpồng bơh hìu drong, đam dê. Do là dơ\ lơh yàng geh lơh pah nam, geh pơrya jờng rơ gar kòi bơh yàng dê ai pà làng bol tàm [òn in. Broă lơh yàng dờng halà dềt gơ jat tàm cồng nha tơnhàu geh ua\ halà dùl êt bơh tơl hìu bơnhă dê mờ kung jat hơ\, tu\ tơngai lơh yàng digơlan geh lơh 1 ngai halà jo\ jòng ua\ ngai.

Geh là dùl bơta ờ wil tơl dilah đơs tus ală broă lơh yàng ờs mờng mờ ờ đơs tus bè niam chài cing mồng bơh làng bol thôn Kon Klốc dê. Tàm ală dơ\ lơh yàng, pah tu\ sap cing mồng geh mpong ntas, bè dùl rbàng tơrbo\, tơngkah tơl nă cau bè tơngu rơyas bơh kòn cau dê. Niam chài cing mồng tàm thôn Kon Klốc sùm geh tàm pơr dờn mờ bơtàu tơnguh pràn ngan.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng