Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/12/2020

VOV4.K’ho- Ngai 28/12, tàm càr Kon Tum, mò Trương Mỹ Hoa Phó Chủ tịch lơgar lài do, Kuang ătbồ Kes priă dong kờl bơsram Vừ A Dính neh lòt còp mờ jàu priă dong kờl bơsram nam bơsram 2020- 2021 ai 80 nă kơnòm bơsram jơi bơtiàn kòn cau geh rài kis kal ke tàm 2 kơnhoàl: Tu Mơ Rông mờ Đăk Tô in. Tàm Hìu bơsram phổ thông jơi bơtiàn kòn cau ơm sa tơn kơnhoàl Tu Mơ Rông, mò Trương Mỹ Hoa bal mờ mpồl lơh broă neh jàu 45 bơnah priă dong kờl bơsram ai ală kơnòm bơsram jơi bơtiàn kòn cau geh rài kis kal ke bơh kơnhoàl Tu Mơ Rông dê in.

Mò Trương Mỹ Hoa Phó Chủ tịch lơgar lài do, Kuang ătbồ Kes priă dong kờl bơsram Vừ A Dính boh bơr mờ pơgru bal mờ ală kơnòm bơsram

Tơl bơnah priă dong kờl bơsram geh 1 tơlak đong priă măt mờ phan ngui bơsram pal geh. Bal mờ jàu priă dong kờl bơsram ai ală kơnòm bơsram kơnhoàl Tu Mơ Rông in, tàm do, mò Trương Mỹ Hoa kung jàu bảng lơh pơn yơu gời 35 bơnah priă dong kờl bơsram ai ală kơnòm bơsram bơh kơnhoàl Đăk Tô dê in.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định