Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/8/2020

VOV4.K’ho- Jăt jơnau yal bơh Mpồl duh broă kă bro lơgar Mỹ dê, bulah bơta gi\t gơ\p đah Mỹ mờ Lo gam tìp kal ke tàm tơngai gơbàn kòp, mơya ală mpồl lơh sa kă bro lơgar Mỹ dê gam lơh sa tàm lơgar Lo kung gam ờ hềt lik bơh drà kă bro do sơl mờ gơlơh bè pin dờn sơl bè bơta gơn kơnờm kă bro tàm do tàm 5 nam tus.

Jơnau yal pà gi\t, bơta gi\t gơ\p đah Mỹ mờ Lo mờ gơrềng bơh kòp dờng Covid-19 là 2 jơnau lam lài tàm 10 bơta lòng dờng ngan mờ ală mpồl lơh sa kă bro lơgar Mỹ dê pal kong tu\ kă bro tàm lơgar Lo.

Jơnau yal kung pà go\, uă ngan ală mpồl lơh sa kă bro lơgar Mỹ kờ` Jơnau ring bal kă bro tơngai dơ\ 1 tơnơ\ tu\ geh ki\ hơ. 88% khà mpồl lơh sa kă bro geh lùp geh nùs nhơm niam halà niam ngan mờ jơnau ring bal do.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng