Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/1/2021

VOV4.K’ho- Tàm àng drim gờ` ngai 21/1 jat jơ lơgar Lo, lơgar Lo neh yal ală broă lơh lơhg lài 28 nă kuang bàng lơgar Mỹ tàm gơnoar atbồ bơh ồng Donald Trump, Kuang atbồ lơgar Mỹ lài do dê tài [ư tê tàm ală broă dơlam is bơh lơgar Lo dê, tàm hơ\ geh Ngoại trưởng Mỹ, ồng Mike Pompeo. Jat hơ\, ală kuang bàng lài do mờ ală cau tàm hìu bơnhă gơtìp ờ ai mut tàm lơgar Lo, ală Kong ti lơh bal mờ khi kung gơtìp kơryan broă kă bro tàm lơgar Lo sơl.

Cau sơ pơ\ bơr Hội đồng sền gàr lơngap lơngai dà lơgar Mỹ yal bơr, broă Lo rồn bơ klơn ală broă lơh glài mờ yal bơr tàm ngai guh at gơ noar broă Kuang atbồ lơgar Mỹ, ồng Joe Biden ndrờm bè là kai kờ` tam cah is gah, mpồl. Làng bol Mỹ bơh jơh 2 đảng pal đơs lah broă lơh do bơh lơgar Lo dê.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định