Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/11/2020

VOV4.K’ho- Mỹ neh ngan ngồn lik bơh Hiệp ước kơl wàng trồ pờ, dùl jơnau ring bal jo\ nam nàng kờ` tơr mù [à ală bơta aniai tam lơh tu\ ai gơnoar ală lơgar in geh lơh ală dơ\ par sền gròi tàm ù tiah bơh he dê mờ sơlơ\u wơl. Kuang atbồ lơgar Mỹ ồng Donald Trump neh yal bơr lik bơh Hiệp ước do pơgap mờ do 6 nhai mờ jơnau yă lơgar Nga neh lơh tìs mờ jơnau ring bal mùl geh 34 lơgar do.

Tàm jơnau yal bơr, Kuang pơlam broă sền gàr bơta lơngap lơngai dà lơgar Mỹ ồng Robert O’Brien pà g^t neh tòm 6 nhai kờp bơh tu\ Mỹ yal lik bơh Hiệp ước mờ Mỹ neh ờ gam là lơgar tàm mpồl bơh jơnau ring bal mờ Nga neh lơh tìs tàm ua\ nam do. Jat ồng O’Brien, Kuang atbồ lơgar Mỹ ồng Donald Trump sùm ơn lơgar Mỹ lài ngan rlau jơh mờ broă lik bơh ală jơnau ring bal mờ hiệp ước neh ờ gam di pal tài mùl cèng wơl bơta kuơ ai ală lơgar dră wơl bơh lơgar Mỹ dê mờ lơh aniai tus bơta lơngap lơngai dà lơgar Mỹ dê.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định