Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/1/2021

VOV4.K’ho- Ồng Jens Stoltenberg Tổng thư kí Mpồl Tam klăc bal ling klàng đah tô Đại Tây Dương (NATO) đơs nền: NATO mờ Mpồl tam klăc châu Âu (EU) gơn kơnờm tàm bơta lơh broă bal mờ ồng Joe Biden Kuang ătbồ lơgar pa geh pồ bơh lơgar Mỹ dê nàng lơh kơ\ kơl jăp mờ tơnguh bơta gi\t gơ\p gan Đại Tây Dương.

Ồng Joe Biden geh sơnđờm tơngai lơh broă ăt gơnoar bơh ngai 20/1 mờ neh tơngo\ jơnau kờ` “lơh niam wơl” bơta gi\t gơ\p gan Đại Tây Dương bềng bơta kal ke tu\ do, kung bè tơnguh nùs nhơm uă lơgar.

Tàm broă lơh ngan tơnguh bơta gi\t gơ\p lơh broă bal, ồng Jens Stoltenberg neh jà ồng Joe Biden tus bal Pơrjum Kấp kuang bàng dờng màng NATO mơya tu\ do tơngai kung gam ờ hềt geh lơh nền sơl. Tàm tu\ hơ\, Chủ tịch Mpồl duh broă châu Âu ồng Charles Michel kung neh sồr bơyai lơh dơ\ tìp măt krơi is bal mờ ồng Joe Biden Kuang ătbồ lơgar pa geh pồ lơgar Mỹ dê mờ ală kuang bàng đơng lam bồ EU.

 

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định