Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/9/2020

 VOV4.K’ho – Kuang atbồ lơgar Nga, ồng Vladimir Putin ngai 22/9 sồr lơh 1 dơ\ pơrjum dờng màng bè lơh bal bè sơ nơm vaccine tàm tu\ kòp Covid-19 pơn jat tai bơ tờp tàm làm gùt dunia. Đơs tềng đap Đại hội đồng Liên hợp quốc, ồng Putin sồr lơh pơrjum dờng màng pờ tơlik tơn tàm internet tàm tơngai tus ai ală lơgar sền gròi tus broă lơh bal mờ lơh gơlik sơ nơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19. Ồng kung đơs nền, Nga tu\ lơi kung kờ` tam pà mờng chài bè sơ nơm vaccine mờ geh lơh bal mờ jơh ală lơgar, mpồl lơh sơ nơm tàm dunia.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định