Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 31/5/2020

VOV4.K’ho - Ka bo\ mờ tiêu brê kòn cau Sơdàng tàm càr Kon Tum nàng cèng lòt lơh broă sa tàm mìr ha là sa tàm ală ngai trồ mìu bơkah mờ [uơn ngan. Ka geh lơh kloh, buh tàm rơnga ồs sin, tă ntìng, ai poăc, tơnơ\ mờ hơ\ cèng bo\ bal mờ mre\, tiêu mờ plang lài mờ tu\ coh ra` gơs phan bơkah sào mờ piang.

Mò Y Thôn lài do là kuang atbồ hìu bơsram mầm non bơh kơnhoàl Đăk Glei (Kon Tum) dê, tu\ neh jơh sơnơm lơh broă kis tàm [òn 14B, xã Đăk Pek. Mò Y Thôn yal, ngai lài, [òn kis tàm chàr bơnơm, jăt gah ndrờm là bơnơm `hoa lơm,  ù tiah gơtìp koh gơl, den tàng broă lòt rê gơtìp kal ke ngan, mơya tài bè hơ\ mờ geh uă croh dà, thòng jrô, tàm hơ\  geh uă ngan ka, kati, tàm…

                                                                Lơh ka bo\ mờ gar tiêu brê

Ka ris pa geh ku\p, broă lơh ờs mờng ngan là ơn tàm glah nàng tru\, ha là gơm; bơkah rơlao tai là bơrlu\ bal mờ đo prìt, tòm prìt bơnung tiă dềt, [ang ris, ha là nha bùm blàng… Ală tu\ ka geh uă den geh cèng ìs ha là pơr hờ đang pơnơr nàng ra`, kờ` cèng lòt lơh broă sa tàm mìr, ha là sa tàm tơngai jo\ rơlao.

Bơh ală phan sa ờs mờng mờ ka, ngai lài, ală hìu nhă kis tàm [òn tơrgùm bal tru\ sa, lơh gơs phan sa bơh ka bo\ mờ tiêu brê, bè ờs mờng geh cèng lòt lơh broă sa tàm mìr ha là sa tàm ală ngai trồ tiah mìu kal ke.

Jăt mò Y Thôn yal, gơtùi ngui ka ris, ha là ka neh ìs ra` kờ` lơh phan sa ka bo\ mờ tiêu brê ndrờm gơtùi lơm. Lài jơh, ka geh rào kloh, hơ\ sồng buh tàm rơnga ồs sin, tă ntìng, ai poăc, tơnơ\ mờ hơ\ bo\, hơ\ sồng bơrlu\  bal mờ mre\, tiêu, plang lài mờ tu\ coh ra` gơs phan sa bơkah ngan.

Tu\ do, phan sa ka bo\\ mờ tiêu brê ờ mìng lời sa tàm hìu nhă, mờ gam gơs nùs nhơm kơlôi kờ` mu\t lơh broă bơh hìu nhă mò Y Thôn dê. Ala mờ ka geh ku\p bơh croh dà ngai sơlơ ờ hoan geh tai, hìu nhă mò Y Thôn neh ngui dùl bơta ka dà lềng geh uă rơlao là ka nuk. Ka nuk geh uă poăc, [uơn tă ntìng, sa bơkah.

Gam jăt mờ broă lơh bè ờs sơl, ka nuk ris neh geh ìs dùl ngai geh blơi bơh Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định… là phan tòm, bal mờ ală phan te\, geh bal han, mre\, tiêu, plang. Pal kah ngan, kờ` lơh gơs phan sa do pal ngui tiêu brê. Geh bàr bơta tiêu brê là tiêu gar dờng mờ tiêu gar dềt, pal ngui di tiêu brê gar dềt hơ\ sồng bơkah, geh bơta bơkah krơi is ngan.

Lơh ka bo\ [uơn ngan, mơya kờ` bơkah mờ kloh niam, lài jơh, phan geh lơh pal ris. Ka nuk ìs dùl ngai cèng rào tai kloh lài mờ tu\ buh tàm rơnga ồs nàng sin. Mò Y Thôn ya: “Poăc ka tus mờ ală phan te\ bơh han, mre\, tus mờ plang, tiêu ndrờm geh bo\ is tơl dơ\, lài mờ tu\ geh bơrlu\ bo\ bal tai.

Bè hơ\, hơ\ sồng geh bơta bơkah is bơh tơl bơta phan te\ mờ gơs bơta bơkah krơi is ngan tơnơ\ mờ tu\\ neh bơrlu\ bal. Broă lơh du\t ndơl tơnơ\ mờ tu\ neh bo\ bal, bơrlu\ bal ka mờ ală phan te\ geh coh tàm glah chàng nàng ra` di mơ, lời ngềt hơ\ sồng sa.

Bơh phan sa ờs mờng hìu nhă dê, ka bo\ mờ tiêu brê geh lo\ Y Hạnh, kòn ùr mò Y Thôn yal, tăc tàm anih să tòm tàm mạng mpồl bơtiàn facebook dê. Phan geh lơh gơs kàr lơi, tăc jơh tus kàr hơ\. Khà cau nă tus blơi gal mờ uă là cơng tàng pà go\ bơta bơkah mờ bơta niam bơh phan sa do dê.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng