Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/10/2020

VOV4.K’ho- Gơnoar geh gi\t jơnau yal neh geh cih tàm adat boh lam bơh nam 2016. Jăt mờ hơ\ Adat geh gi\t jơnau yal cih bè broă lơh jăt gơnoar geh gi\t jơnau yal bơh làng bol dê, bơta pal jăt, bơta rơndăp tăp sèng, sră nggal lơh jăt gơnoar geh gi\t jơnau yal, kơnòl, gơnoar broă bơh anih lơh broă dà lơgar dê tàm broă gàr niam gơnoar geh gi\t jơnau yal bơh làng bol dê.

Gơnoar geh gi\t jơnau yal là dùl gơnoar kuơmàng bơh kòn bơnus dê, geh cih tàm adat boh lam dunia. Sơnoa boh lam Việt Nam nam 2013 kung cih làng bol geh gơnoar gi\t jơnau yal. Mờ nùs nhơm bơh Đảng mờ Dà lơgar dê là ai tơl ai jơh tơl nă làng bol in geh dờp geh ring bal ală gơnoar kòn bơnus, tàm hơ\ geh gơnoar gi\t jơnau yal, ờ tam cah bơta jăt yàng, jơi bơtiàn, cau ùr halà cau klau, gơnoar broă tàm dà lơgar…

Broă gi\t jơnau yal wil tơl, dipal, sơrbac mhar là dờng màng ngan, ngan là ală jơnau yal gơrềng tus broă lơh jăt ală gơnoar kuơ mờ bơta kuơ dipal bơh làng bol dê. Den tàng bè hơ\, broă pờ ơnàng ală mpồl lơh broă yal tơngi\t jơnau kơnă hơđơm là bơnah broă kuơmàng mờ jal mhar ngan mờ ală kấp, ală gah tàm ală tiah geh làng bol jơi bơtiàn kòn cau ơm kis nàng kờ` lơh niam ai broă lơh jăt gơnoar gi\t jơnau yal bơh làng bol dê.

Tàm càr Sơn La, jăt ồng Lưu Minh Quân, Phó Ban Lam sồr làng bol Tỉnh ủy Sơn La lài do là Bí thư Huyện ủy Bắc Yên, đơs nền: Gi\t wa\ broă ờ ndơ\p mpồn yal tơngi\t jơnau yal gờ`, kờ` jơh ală làng bol tàm tiah do gi\t geh jơnau yal, kuơmàng là ală jơnau yal gơrềng tus tơn làng bol jơi bơtiàn kòn cau, bè: khà ai pơrlòng rwah cau mu\t bơsram, tu\ tơngai niam jòi broă lơh, rwah cau lơh broă, jơnau bè priă kă bro phan lơh geh bơh sươn sre…là broă lơh geh kuơ ngan, uă nam do, kơnhoàl tiah kơh bơnơm Bắc Yên sùm sền dờng màng mblàng yal, yal tơngi\t jơnau mhar, di tu\ ai làng bol in. Ồng Lưu Minh Quân, đơs: Kơnhoàl neh bơyai lơh jà jơh ală oh mi tàm Bí thư Chi bộ, Kuang ătbồ ală [òn nàng yal jơh ală jơnau yal, bơh bơta bơcri priă, bơh ală bơta [ươn, bơh ală bơta kal ke, bơh ală jơnau sồr…Mờ bè hơ\, să tờm ală Bí thư Chi bộ, Kuang ătbồ [òn hơ\ tơn, khi geh gơ gơs là ală cau mblàng jơnau, cau yal jơnau geh cồng nha ngan rlau jơh tàm ală [òn lơgar. Den bè hơ\ là bơdìh mờ ală gah mờ làng bol iăt kơno geh, tài là geh cau ờ gi\t sră, kal ke ngan tàm broă nàng gi\t wa\ dà yoan. Mờ broă nàng gi\t kung ờ go\ di bè broă lơh sră pơ àr, bè pơrjum, cribơyai…mờ gơ kung bè ală broă pal lơh tơn tàm ală hìu bơnhă tàm ală tu\ jiơ mờ làng bol gơtùi gi\t geh jơnau yal, broă sồr lam lơh jăt mờ hòi jà jơh ală anih lơh broă chính trị tus lơh bal. Jăt bol a` den do là dùl broă lơh geh cồng nha sơl.

Kuơmàng, Adat gi\t jơnau yal nam 2016 cih loh: Dà lơgar ai tơl bơta [ươn nàng cau kue\t kơlte, cau ơm kis tàm tiah nhàr lơgar, tiah bồt bơlào, tiah kơh bơnơm, tiah geh broă lơh sa- mpồl bơtiàn kal ke ir lơh jăt gơnoar gi\t jơnau yal. Ồng Lê Văn Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kơnhoàl Bắc Yên, càr Sơn La đơs nền: Lài mờ tu\ geh jơnau yal bơh Ủy ban Nhân dân kơnhoàl dê yal, uă ngan làng bol Bắc Yên ờ gi\t lik bơh kơnhoàl nàng lòt jòi broă lơh. Tơnơ\ uă dơ\ bơyai lơh mblàng yal, yal tơngi\t ală anih jòi rwah cau lơh broă, tus tu\ do, jơh gùt kơnhoàl geh rlau 5 rbô nă cau gơ gơs là công nhân tàm ală tiah lơh sa mờ măy mok bal mờ priă jền lơh geh jơnhoa rlau uă ngan pơndrờm mờ lơh broă sa sươn sre, lơh broă apah jăt nhai kàl. Ồng Lê Văn Kỳ, đơs: Geh bơta dờng ngan rlau jơh tàm nđờ nam do bol a` lơh den hơ\ là broă ai cau lòt lơh broă hờ tiah ndai bơdìh mờ kơnhoàl. Geh ală tu\ 5 rbô 500 nă cau, geh tus 10% khà kờp làng bol lòt lơh broă tàm ală tiah lơh sa mờ măy mok. Tu\ do, pơgăp bơh 2 tus 3 rbô nă cau, tu\ lơi kung bè hơ\ lơm. Dilah bơh lơh broă sa sươn sre den là kal ke ngan. Bol a` mblàng yal, sac rwah ală mpồl lơh sa kă bro gam kờ` cau lơh broă uă nàng yal ai ală ơruh pơnu tàm sơnam lơh broă in tus tềng hơ\ mờ neh jòi geh broă lơh ai mờr 700 nă cau lơh broă in. Mờ ngan ngồn là priă lơh geh kung gơguh bal sơl. Mờ tu\ do den bol a` neh mờ gam pơn jăt tai lơh broă do.

Lơgar he geh rlau 20% khà kờp làng bol là làng bol jơi bơtiàn kòn cau. Gàr niam gơnoar geh gi\t jơnau yal ai cau jơi bơtiàn kòn cau in bơh broă pờ ơnàng lơh uă ală mpồl yal tơngi\t jơnau kơnă hơđơm neh mờ gam là broă lơh kuơmàng tàm tơl tiah dê, ngan là tiah geh gal làng bol jơi bơtiàn kòn cau. Broă lơh do kờ` pal geh lơh jăt bal mờ broă bơto pơlam tơnguh uă bơta pràn jak, broă lơh ờs mờng, broă lơh mờng chài ai cau geh jàu kơnòl yal tơngi\t jơnau tàm broă gàr niam gơnoar gi\t jơnau yal bơh làng bol dê.

Cau cih VOV4- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định