Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/6/2020

VOV4.K’ho-Tàm tu\ tơngai kòp Covid-19 kung gam gơlik geh kal ke tàm uă tiah tàm tiah ASEAN dê mờ tàm dunia, mho ngai 22/6, Pơrjum Mpồl lơh broă gơ wèt Hội đồng đơng pơlam ASEAN bè rcang sơn dră mờ ală bơta gơlik geh gah lơh sơnơm mpồl bơtìan mhar neh geh pơrjum pờ tơn tàm internet.

Đơs nền dunia gam pal kong mờ bơta digơlan bơtờp uă kòp Covid-19 dơ\ 2, pơrjum đơs nền lơh broă bal ngan ngồn mờ geh cồng nha đah ală lơgar tàm mpồl ASEAN geh là bơta tờm kuơ màng lơh nền nàng jai pha mờ kòp; mơ kung ai jơnau tơngkah pơn jat tai, tàm hơ\ geh ală gùng dà broă lơh geh cồng nha tàm broă lơh jat ngan ngồn ală jơnau lơh nền halà jơnau bơceh lơh tàm dơ\ pơrjum kuang bàng dờng màng ASEAN mờ ASEAN+3 tus Hội đồng Đơng pơlam ASEAN, lài mờ tu\ yal tus mờ Kuang đơng lam bồ tàm dơ\ Pơrjum kuang bàng dờng màng ASEAN dơ\ 36 dê.

Tàm dơ\ pơrjum, kuang bàng ală lơgar kung cribơyai jrô ơnàng bè bơta kòp tàm ală lơgar tàm mpồl, ală gùng dà broă lơh geh lơh jat tàm tơl lơgar dê.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng