Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/7/2020

VOV4.K’ho- Mho òr 14/7, tàm hìu lơh broă Chính phủ, Phó Thủ tướng ồng Vũ Đức Đam đơng lam pơrjum Mpồl đơng lam dà lơgar bè Broă lơh jơnau kờ` dà lơgar tơr mù r[ah kơ\ kơl jap tơngai bơh nam 2016-2020 lam lơh kơnòl broă tàm tơngai tus. Jat jơnau yal, bơh nam 2016- 2019, kes priă dà lơgar neh ai 22 rơbô 850 tơmàn đong nàng lơh jat 2,3 broă lơh dong kờl gàr tơl niam rài kis mpồl bơtìan, tơrmù r[ah, dong kờl gah lơh sơnơm, bơto bơtê broă lơh…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đơs tàm dơ\ pơrjum

Tàm nam do, kes priă dà lơgar ai Broă lơh in rlau 10 rơbô tơmàn đong. Tus tu\ do, Ngân hàng Chính sách xã hội lơh jat broă ai càn rlau 422 rơbô hìu bơnhă r[ah, hìu bơnhă ndrờm bè r[ah, hìu bơnhă pa lik klàs r[ah, cau bơsram dờng, kơnòm bơsram geh rài kis kal ke in mờ kờp jơh priă dồs rlau 18 rơbô tơmàn đong.

Đơs tàm dơ\ pơrjum, Phó Thủ tướng ồng Vũ Đức Đam sồr bơh tu\ do tus lồi nam 2020, ală Bộ, gah sơnah lơh broă mhar pơgồp bal tơr gùm tơn jơh lơh jat ală Nghị quyết bơh Quốc hội, Chính phủ dê bè lơh jat broă lơh tơr mù r[ah kơ\ kơl jap.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng